Bestelno.
Omschrijving
Prijs ()
Voor vergroting
foto
aanklikken
Niet meer beschikbaar
Briefje van het dorp Wessem via kantoor Roermond naar Venlo.
afgestempeld te Roermond op 9 sep.1878
Langstempel van vertrek; WESSEM
Puntstempel Nr 90 van Roermond
achterzijde; aankorond; Vlodrop 5 mei 1890
Gefrankeerd met 5mst, Venlo 9 sep. 1878
45,-
2002
Brief; van het dorp Vlodrop naar Roermond
Poststempel; Klein cent Willem III
Aankomst, achterzijde; Roermond 5 mei 1890.
45,-
2003
Briefkaart;van het dorp Stevensweert naar Steijl, (bij Venlo)
Vertrekstempel; STEVENSWEERT
Treinstempel; BREDA - MAASTR. III. 18 sep 1878
50,-
2004
Briefkaart; van het dorpje Buggenum via kantoor Roermond naar Brussel
Vertrek; Langstempel BUGGENUM (schaars)
Dagtekenstempel van Roermond 17 maart 1878
Achterzijde;
Aankomststempel; Brussel 18 MARS 1878
Grensstempel: Hollande / Par Liege, 18-3.
80,-
2005
Briefkaart; van Baexem naar Trontchiennes,Belgie Vertrek; kleinrond, BAEXEM, 12 sept. 1894
Aankomst; Trontchiennes 13 sept. 1894
30,-
2006
Briefkaart; van het dorp Swalmen naar Venlo.
Vertrekst. langstempel; SWALMEN, bijkantoor
Treinst.: Eindhoven - Maastricht 7 aug. 1877
Aankomststempel: Venlo 7 aug. 1877.
25,-
2007
Prijslijst van granen Amsterdam 15 juni 1863, met driehoekzegel 1 1/2 c. Wormerveer
30,-
2008
10 ct. Nr. 2 op brief van Roermond naar Demen via Ravenstein, afst. Roermond 23 - 11 - 1860.
Halfrondstempel Groteske, type C, met jaartal
Zegel met 4 mooie en brede randen.
achterzijde, aankomst Ravenstein, 24 / 11 1860
65,-
2009

Monsterzakje
verzonden uit Amsterdam op 14 juli 1904
en bestemd voor Frankrijk.
Frankering:
15 cent Kon. Wilhelmina
cat. nummer 64, als enkelfrankering.

50,-
2010

Briefkaart, verzonden van het dorp Thorn, met tussenkomst van het postkantoor Roermond en kantoor van Maastricht naar Gulpen,
Poststempels;
Langstempel "THORN " als vertrekstempel
Kleinrond " ROERMOND 23 MRT 1878 "
Achterzijde , als tussenkomst kleinrond van MAASTRICHT - 29 MRT 1878

25,-
2011
Buitenlands drukwerk van Waldfeucht (Dld.) naar Roermond.
De betaling van het zegelrecht werd door het betreffende postkantoor bevestigd door afstempeling van een driehoek stempel met plaatsnaam en verschuldigde kosten.
In dit geval: 1 1/2 c. ROERMOND,
25,-
2012
Postwaarde stuk van 5 cent
Afstempeling, met grootrond Sevenum 1 juli 1908
Bestemd voor Horst.
Achterzijde aankomst grootrond Horst1 juli 1908
15,-
2013
Aangetekende brief van Amsterdam- Kerkstraat 04-9-1925 en bestemd voor Kamenz (Dld.)
Gefrankeerd; 35 cnt. Wilhelmina -cat. nr. 159
Achterzijde aankomst. Kamenz; 5-9-1925.
70,-
2014
Aangetekende brief van Rotterdam afgest. op
13 maart 1916 en bestemd voor Frankfurt (Dld.)
Port; 37 1/2 cent - t.w. 12 1/2 cnt. + 25 cnt Wilhelmina cat. Nr. 63 + 71.
Achterzijde; Aankomst, Frankfurt 16-3-1916,
38,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart, van Simpelveld naar Luik (Belgie) Grootrond stempel SIMPELVELD, 6 juni 1900
Aankomst; Liege, 8 juni 1900
Port; 5 cent Wilhelmina Cat. Nr, 60
9,-
2016
Klein briefje, gefrankeerd met 1 1/2 cent, de kinderzegel uit 1933. cat. Nr. 261 als enkel-frankering met pracht poststempel:
EDE - 30 - XII - 1933, naar Wageningen
7,50-
Niet meer beschikbaar

Brief - tevens verzonden als rekening van Venlo naar Kaldenkirchen - Duitsland - met bijbehorende kwitantie (zelden) welke is voorzien met belasting- zegel van 5 cent
Poststempels:
Vertrek; met puntstempel Nr. 113 van Venlo
kleinrond - VENLOO - 24 NOV 1886
Gefrankeerd met 5 cent Koning Willem III, als grenstarief.
Aankomst; KALDENKIRCHEN (Reinland)
van 25 november 1886

30,-
2018

Aangetekende brief van Edam naar Hannover
Poststempels:
Vertrekstempel; Edam 10 januari 1913
Ankomst, (achterz.) Hannover 11 januari 1913
Gefrankeerd met; 2 1/2 ; 5 ;10 ; en 12 1/2 cnt.
resp. cat. Nr. 55 - 60 -62 en 63

22,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart van Linne naar Parijs.
Vertrekst. Kleinrond; Linne, 24 dec. 1886
Aankomstst. Parijs 25 dec. 1886
16,-
2020
Aangetekende brief.
Van Vlaardingen en bestemd voor Frankrijk
Poststempels;
Vertrek, Vlaardingen 14 - 1 - 1931
Aankomst, Dieppe 15 - 1 - 1931 (achterzijde)
Gefrankeerd als enkelfrankering met 27 1/2 cent
van Koningin Wilhelmina, cat. nr. 193
10,-
2021
Aangetekende brief.
Van Leiden naar Frankrijk.
Poststempels;
Vertrek, Leiden, 7 - XII - 1926
Aankomst; Dieppe - 9 - 12-1926
Port; 30 cent - donkerlila, Koningin Wilhelmina
20,-
2022
2 stuks ansicht kaarten resp. van
Volendam (klederdrachten)
Noordwijk aan Zee (strandgezicht)
Poststempels;
Grootrond, Noordwijk aan Zee - 21 -08 1906
Grootrond, Noordwijk (Z.hl.) - 24 - 7 -1906
15,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart, verzonden van Baaksem naar Haarlem.
Grootrondstempel BAAKSEM - 3 Mrt.- 1906
Aankomstst.; Haarlem 4 Mrt. 1906
8,-
2024
Brief, verzonden van het dorp St. Odilienberg naar Roermond
Kleinrond ST. ODILIENBERG - 2 Oct. '00.
Port; 5 cent Willem III, cat. nr. 19
50,-
2025

Briefkaart van Amsterdam naar Dinant -Belgie-
van 22 maart 1902
1 zegel met perforatie

7,-
2026
Complete kinderzegels uit 1935
Poststempel :
Zaandam, 17 - XII - 1935 met bestemming voor Zweden
12,-
2027

Briefkaart, verzonden van het dorp St.Odilienberg.
via het postkantoor van Roermond naar Venlo.
Vertrekst. Langst van ST ODILIENBERG
Kleinrond van postkantoor Roermond

als vertrekstempel 30 maart 1881.
Aankomstst. kleinrond van Venlo
als aankomst van 30 MRT '81

45,-
2028
Brief van Oude Pekela naar Duitsland
Kleinrond; Oude Pekela 6 maart 1899.
Port; 7 1/2 ct. + 5 ct. Wilhelmina, Cat. Nr. 35 + 36
37,-
Niet meer beschikbaar
Lokale brief van Roermond.
Kleinrond; Roermond - 13 Febr. 1893
Puntstemel; 90 van Roermond als vertrek
Port; 3 cent Wilhelmina cat. Nr. 34
40,-
Niet meer beschikbaar
Brief van Amsterdam naar Roermond.
Afst. Amsterdam - Centraal - Station naar Roermond
Port; Paartje van 6 cent Nr. 178
5,-
2031
Luchtpostbrief verzonden uit Ned. Indie met als bestemming Zurich - Zwitserland.
Poststempel:
TJIWIDEJ - 7 januari 1931 als vertrekstempel.
Verzonden via Batavia / Centrum 8 jan. 1931
10,-
Niet meer beschikbaar
Met port belaste brief, verzonden van Echt naar Roermond.een z.g. Hotelbrief,
Vertrekst- Echt 19 - X - 1930
Port, 6 cent Kon Wilhelmina cat. nr. 178
Met port belast door 2 maal 6 cent Nr. 70
afstempeling van Roermond - 20-X-1930
50,-
2033
Brief van Maastricht naar Leipzig (Dld.)
Afgestempeld door Maastricht 22-5- 1924
Port; 20 cent Jubileum cat. Nr, 125
6,-
2034
Met strookje: "Bestellen op Zondag"
Briefkaart met ingedrukt zegel van 7 1/2 cent
Kon. Wilhelmina, verzonden als lokale kaart in
s-Gravenhage, afgest. op 1-IV - 1922
24,-
2035
Met Port belaste Brief, verzonden van Venlo
naar Eindhoven,
Afgestempeld; Venlo 9 -12 - 1931
Port; 5 cent Wilhelmina , Cat. nr. 177
Belast te Eindhoven met 2 1/2 cent portzegel (47)
Tevens werd te Venlo het portteken geplaatst van T / centimes (zeer schaars op binnen-landse post)
25,-
2036

Jan van Rieeck Vlucht Amsterdam - Kaapstad
van 28 maart 1952.

Met Stempels van;
Culemborrg - Paramaribo - Van Riebeeck

23,-
2037
Post waarde stuk (5 cent) van Roermond naar Hasselt (Belgie)
Vertrekstempel; Roermond 27 - dec.- 1904
Aankomst.stempel (achterz.) Hasselt 27-dec-'04
Port: Ingedrukt zegel van 5 cent Wilhelmina
3 cent Wilhelmina cat. nr. 57
2 cent type cijfer cat. nr. 54
17,-
2038
Brief verzonden van Rotterdam naar Amsterdam.
Vertrek stempel halfrond Rotterdam 13-5-1856
Aankomst (achterzijde) Amsterdam 13-5-1856
Achterzijde 2 voorlopers van de bestellers stempels, (nummer in cirkel) Korteweg - 111 -
Port; 10 cent Willem-III- Cat. Nr. 2 g.- Plaat IV..
60,-
2039
Aangetekende brief van 's Gravenhage naar Montcornet - Frankrijk -
Afgest, 's Gravenhage-Z.O.Buitensingel 10-12-38 Port; 2 maal 10 + 15 cent Kon. Wilhelmina (Veth)
15,-
2040
Expresse brief van Zutphen naar Roermond.
Afgestempeld; Roermond - 10 - XII - 1925
Aankomstst. achterz. Roermond 10-12-1925
Port driemaal de 15 cent Kon Wilhelmina Nr. 155
25,-
2041
Brief van Tegelen via kantoor Venlo naar Arcen
Stempel van Venlo 27 mei 1868
Vertrek stempel van TEGELEN bijkantoor (rood)
Port; 5 cent Willem III cat.Nr. 7
40,-
2042
Aangetekende waardebrief, verzonden van Maastricht naar Roermond.
Afgestempeld; Maastricht 28 - 12 - 1932
Aankomst - achterz. Roermond 28 - 12 - 1932
Port; 20 cent + 6 cent Kon. Wilhelmina (Veth)
Pracht, waarde brief
40,-
2043
Complete brief van Roermond naar Venlo
Vertrekstempels: puntstempel 90 van Roermond
Dagtekenst, Roermond 28 november 1871
Achterz. aankomstst. Venlo 28 nov. 1871
Port; 5 cent Willem III, cat. nummer 7
15,-
2044
Dubbel briefkaart (Geuzendam 13 a) van Echt naar Roermond
Vertrekstempel; kleinrond Echt 23 april 1893
Aankomst stempel van Roermond 25 april 1893
21,-
2045

Aangetekende brief
Vlaardingen - Dieppe
Poststempel: Vlaardingen - 19 - 1 - 1925
Portaangifte:
15 cent -Veth nr. 155
20 cent - Jubileum nr, 125
Achterzijde aankomst,Dieppe 21 - 1 1925 .

35,-
2046

Postwaardestuk van Scheveningen naar Frankrijk
Poststempel:
Puntstempel 152 van Scheveningen
Dagtekenstempel; Scheveningen 3 SEP 1892
Achterzijde aankomst; Curgies 5 - Sept - 1892
Gefrankeerd:
5 cnt. Wilhelmina Pw.st.
7 1/2 cnt Wilhelmina Nr. 36

90,-
2047
Aangetekende waardebrief van Amsterdam naar Leipzig - Dld.-
Vertrek : Amsterdam -Bloemengracht 23 -II-1923
Aankomstst. Leipzig -2 - 3 - 1923
Port; 25 + 30 cent Kon. Wilhelmina, cat. nr.71+72
60,-
2048
Aangetekende Brief van 's-Gravenhage naar Apolda - Duitsland -
Afstempeling; 's Gravenhage 9 - III - 1922.
Aankomstst. Apolda 11 - 3 - 1922
Port; 15 cent + 10 cent (2 x) Kon. Wilhelmina
20,-
2049

Brief van Amsterdam naar Lubeck - Duitsland -
Poststempel; Amsterdam, - 4 MRT - 1892
Gefrankeerd:
7 1/2 cent Koning Willem III cat. Nr. 20
5 cent Prinses Wilhelmina - cat. Nr. 34
Schaarse frankering

150,-
2050

Aangetekende brief, van Amsterdam - Leipzig. Afst.; Amsterdam-Linnaeusstraat 20-VII-1925
Port enkelfrankering van 35 cent (Veth) Nr 159

70,-
2051
Aangetekende Expresse brief van Amster- dam naar Brussel - Belgie -
Afgest.; Amsterdam 19 - 6 - 1916
Aankomst: Brussel 21 - 6 - 1916
Port; 2 maal 22 1/2 cent Kon. Wilhelmina, Nr.70
70,-
2052
Aangetekende brief, van Rotterdam naar Leipzig. Afst: Rotterdam-'s Grravendijkwal 8-1-1925
Aankomstst. Leipzig 10 - 1- 1925
Port, 35 cent Jubileum Nr. 127 als enkelfrakering
25,-
Niet meer beschikbaar
Compleet briefje van het dorp Heel met tussenkomst van postkantoor Roermond naar Rotterdam.
Langstempel; van het dorp HEEL
Tussenkomst van het postkantoor:Roermond
Puntstempel 90 en dagtekenst.ROERMOND 7 JUN 1882
Aankomstst.: ROTTERDAM 7 jun. 1882 (achterzijde)
38,-
2054

Met Port belaste brief
Lokale brief van 's-Gravenhage
Poststempel; 's-Gravenhage 7 - IV - 1930
Gefrankeerd met 5 cent Kon. Wilhelmina
beport met 10 cent; portzegel nr. 55

25,-
2055
Brief van Amsterdam naar Antwerpen.
Poststempels:
Amsterdam 1 april 1871 en puntstempel 5
Gefrankeerd met paartje van 5 cnt Willem III
10,-
2056

Enkelfrankering van Nr. 69
Koningin Wilhelmina 20 cent
Verzonden te Rotterdam op 14 mei 1921,
met aankomststempel van Dieppe

20,-
2057
Aangetekende brief van Amsterdam naar Stutgard (Dld.)
Poststempel:
Amsterdam 15 januari 1900
Aankomst Stuttgard 16 - 1 - 1900
Gefrankeerd met 22 1/2 cnt. Kon. Wilhelmina.
Voorzien van rose aantekenstrookje
30,-
2058
Aangetekende brief, Utrecht - Leipzig - Dld. -
Met oranje aanteken strookje.
Vertrekstempel; Utrecht 9 dec. 1902
Port; 22 1/2 cent Wilhelmina, cat. nr. 70
Pracht brief
35,-
2059
Aangetekende waardebrief, verzonden van Rotterdam naar Leipzig.
Vertrekst. Rotterdam 8 - 11 - 1919
Aankomstst. Leipzig 12 - 11 -1919.
Port . 2 1/2 cent, cijfer type cat. nr. 55
........25 cent Wilhelmina cat. nr, 71
40,-
2060
Expresse brief, Amsterdam naar Frankfurt -Dld,-Vertrekst. Amsterdam 17 - IV - 1916
Aankomst. Frankfurt 19 - 5 - 1916
Met pracht stempel "Auslandsstelle Emmerich ...." Port; 5 cent + 22 1/2 cent Wilhelmina, Nr. 60 + 70
30,-
2061
Aangetekende brief, Amsterdam - Apolda -Dld- Vertrekst. Amsterdam-Kerkstraat . 2 - VIII - 1925 Aankomstst Apolda 9 - 8 - 1925
Port; 35 cent type Veth cat. Nr. 159
Pracht aanget brief. .
75,-
2062
Complete serie van de zomerzegels uit 1936 op brief
Afgestempeld op 10 juli 1936 ter herdenking Erasmus
15,-
2063
Aangetekende brief verzonden van Amsterdam naar Roermond.
Vertrekstempel; Amsterdam 7 - IV - 1932.
Achterzijde aankomstst. van Roermond.
Port; 30 cent (type Veth) cat. nr. 194
15,-
2064
Briefkaart met speciale stempel "Kinderlentefeest van 22 april 1938 te 's-Gravenhage.
Gefrankeerd met 1 1/2 cent kinderzegel uit 1937
10,-
2065
Briefkaart verzonden van Roermond - Venlo.
Stempels; Haltestempel; ROERMOND
Treinst. EINDH-MAASTR. 4 MEI 1879
Aankomstst. VENLO . 4 mei 1879
Port; ingedrukt zegel van 2 1/2 cent
25,-
2066
Briefkaart van Stevensweert naar Brussel
Vertrekst. STEVENSWEERT 13 oct 1880 (kl.r.)
Grensst. HOLLANDE / PAR LIEGE. 13 oct.
Port. met ingedrukt zegel van 5 cnt, Willem III.
23,-
Niet meer beschikbaar

Postblad, vezonden van het dorp Wessem
naar Thorn.
Poststempel vmet het kleinrondstempel van :Wessem 6 NOV 1900

20,-
2068

Briefkaart verzonden van het kerkdorp Echt vervolgens met de trein op het traject Eindhoven-Maastricht naar Venlo verzonden.
Als vertrek : langstempel van ECHT
Treinstempel;
EINDH - MAASTR. 10 NOV. '79.
Aankomst stempel; ; VENLO 10 NOV. 1879

30,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart van Thorn naar Geldrop
Poststempels:
Grootrond als vertrek van THORN 18 OCT 1902
Aankomst. Gr. r. GELDROP, 18 oct. 1902
Gefrankeerd met 2 1/2 cent. Nr. 55
10,-
2070
Briefkaart verzonden van Linne naar Roermond
Poststempels:
Vertrek, Grootrond van LINNE, 18 APR. 1899
Aankomstst van ROERMOND, 18 APR. 1899.
Gefrankeerd met 2 1/2 cent Nr. 33
15,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart verzonden van uit Klimmen naar Hotel "Klepper"in St. Gerlach - Houthem.
Poststempels;
Vertrek, Gr.r. VALKENBERG 25 jun 1903
Aank. Kleinrond, HOUTHEM 25 JUN 1903
Gefrankeerd met 2 1/2 cent, nummer 55
10,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart van Panheel naar Roermond.
Poststempels;
Vertrek, Grootrond PANHEEL 5 FEB 1904
Aank.te ROERMOND 6 FEB 1904
Gefrankeerd met zegel van 2 1/2 cent Nr. 55
35,-
Niet meer beschikbaar
Interessante brief uit het voormalige Klooster van Paters Passionisten te Maria Hoop - gem Echt (Limburg)
Poststempel; ECHT 18 - X - 1938
10,-
2074

Aangetekende brief uit 's-Gravenhage van 10 - XI - '21 en bestemd voor Zwitserland,
Aankomststempel; Schonenwerd , 12 - XI - 1921
Gefrankeerd met; 2 X 12 1/2 cnt. cat. nummer 63
en met 10 cent, cat. nummer 62.
Tevens voorzien van vierzijdig getand aantekenstrookje

11,-
Niet meer beschikbaar

Briefkaart Gez. Nr. 12 a.
Verzonden van Texel naar Den Helder,
Poststempels:
Vertrek; Kleinrond, TEXEL - 16 AUG 1884
Aank. DEN HELDER - 18 AUG '84 (achterzijde)

5,-
2076
Pakketkaart, van een verzonden postpakket,
van Arnhem - 15 - IV - 1930 met bestemming voor Belgie via het grenskantoor Roosendaal ..
Gefrankeerd met 3 maal 30 cent Koningin Wilhelmina
25,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart Gez. Nr. 20 b / - a kaart.
Verzonden van Valkenburg naar Mannheim - Dld.-
Poststempel:
Valkenburg (L)
als vertrek, 27 MRT 1897
Aankomst te Mannheim op 28 - 3 - 1897
10,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart verzonden van Gulpen naar Venlo.
Poststempels:
Vertrek; GULPEN - 10 MRT 1898
Aankomst; VENLOO - 10 MRT 1898
5,-
2079

Briefkaart Gez. Nr. 37 a
Verzonden van Neer naar Vlodrop.
Poststempels: (Grootrond)
Vertrek: NEER - 27 MEI 1907
Aankomst: VLODROP - 28 MEI 1907

16,-
2080
Briefkaart Gez, Nr. 68 a I.
Verzonden van Posterholt naar Nijmegen.
Poststempels: (Grootrond)
Vertrek - POSTERHOLT - 2 - FEB - 1917
10,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart Gez. Nr. 25
Verzonden van Neer naar Venlo.
Poststempels: (Grootrond)
Vertrek;
NEER- 11 - MRT - 1902
Aankomst: VENLOO - 11 - MRT - 1902
10,-
2082
Aangetekende brief van Amsterdam naar Berlijn
Gefrankeerd met Nr. 70 - Koningin Wilhelmina -
22 1/2 cent, als enkel frankering, afgest.28-VII-'19
Aankomst; Berlijn 31 - 7 - 1919
30,-
2083
Aangetekende brief van Amsterdam naar
Berlijn - Dahlem :- Duitsland -
Poststempels;
Vertrek,
Amsterdam 13 juli 1936
Aankomst; Berlijn 17 juli 1936
Gefrankeerd met 27 1/2 en 15 cent Koningin Wilhelmina - type Veth -
36,-
2084
Brief uit Amsterdam van 22 maart 1907 en bestemd voor Munchen - Dld. -
Gefrankeerd:

50 cnt. Koningin Wilhelmina - cat. Nr. 74
75,-
2085

Brief met de stempels
BRIEVENBUS
en EXPRESSE
Verzonden van 's-Gravenhage naar Berlijn - Dld.-
Brief bestemd voor de Duitse Reichswirtschafts-
ministerium, Afz. Deutsche Handelsstelle,
Gefrankeerd met 15 cent en 12 1/2 cent Nr. 63 - 65 Koningin Wilhelmina.
Poststempels;
Vertrek - 's-Gravenhage 20 maart 1919
Aankomst: Berlin - 22 - maart 1919
(interessante bestemming)

75,-
2086
Brief van het " Burgerlijk Armbestuur van Watergraafsmeer"
Poststempel: Amsterdam 1 - 1919
Gefrankeerd met Dienstzegel van 3 cent Nr. 5
met opdruk "ARMENWET"
95,-
2087

Jan Van Riebeeck Vlucht Amsterdam - Kaapstad
Schiphol 25 maart 1952.
Gefrankeerd op de voorzijde met:de v. Riebeeckzegels
Cat. Nr. 578 - 581 waarvan 579 en 580 (2 X)
Achterzijde met de zegels van "Suid - Afrika"

22,-
2088

Compleet dienstbriefje van Roermond en bestemd voor het dorp Montfort.
Gefrankeerd met 5 cent portzegel Nr.1 en voorzien met puntstempel nummer 90 van Roermond
Dagtekenstempel "ROERMOND 1 februari 1878

95,-
2089

Pakketkaart, van een verzonden postpakket,
van Amsterdam 29 juli 1912 met bestemming voor Zwitserland..
Gefrankeerd met 25 cnt + 50 cent Koningin Wilhelmina (cat. nr. 71 en nr. 74

48,-
2090

Spoorwegen:
Blokstempel op de lijn Kessenich (Belgie) Roermond
van 17 - VII - 1926
bovenzijde scheurtje, ( schaars stempel)

22,-
2091

Brief van Rotterdam naar Strassburg van 4 maart 1872
Op achterzijde het zeldzame treinstempel;
" VENLO - GLADBACH - II "
Gefrankeerd met 10 cent Koning Willem III

50,-
2092
Aangetekende brief Leiden - Dieppe (Fr.)
Leiden 26 november 1929.
Met getand aantekenstrookje.
Achterzijde; aankomststempel.en prachtige lakstempel
Gefrankeerd met:
Nr. 177 en 190 resp. 5 cnt en 22 1/2 cnt Wilhelmina
35,-
2093

Briefkaart van 20 - II - 1915
verzonden van ;s-Gravenhage naar Kolenz (Dld.)
Gefrankeerd met een Perforatie zegel (S.) van 5 cent,
Cat. nummer 60
zie afbeelding - voor en achterzijde.

7,50
Niet meer beschikbaar

Aangetekende brief
Poststempel;
Vertrekst. : Rotterdam - 15 - II - 1928
Achterzijde, Aankomstst. Dieppe - 18 -2 -1928
Gefrankeerd als enkelfrankering met Kon. Wilhelmina
van 30 cent.

15,-
2095
Aangetekende brief van;
Vlaardingen naar Munchberg - Dld.
Poststempel-vertrek ; Vlaardingen 23 feb. 1926
Achterzijde - Aankomstst.; Munchberg 24-2-1926
Gefrankeerd met;
5 +15 cent Kon.Wilhelmina +10 cent Kinderz. uit 1925
10,-
2096
Zeer interessante en schaarse Hotel brief van
Hotel " LARENBERG " te Laren N.H.
Poststempel; Bussem - Station van 1 - X - 1928
bestemd voor Hotel in Basel - Zwitserland.
Gefrankeerd met 5 en 7 1/2/ cent Kon Wilhelmina.
65,-
2097
Pracht brief met herdenkingsstempel uit 1936.
Gefrankeerd met complete zomerzegels 283 / 286
Voorzien van de speciale afstempeling:
"Rotterdam Erasmus-herdenking 1536 - 1936
van 11 juli 1936
18,-
2098

Aangetekende prachtbrief
Poststempel ;
Vertrekstempel; Leiden - 14 -XI - 1932
Achterzijde, aankomstst.Dieppe- 15 - II - 1932
Met speciale stempel:
"POSTES ET TELEGRAPHES
( Art 26 - IV - tasc. de l'lnstruction generale )

Gefrankeerd met 27 1/2 cent Kon. Wilhelmina

18,-
Niet meer beschikbaar
Eerste Nederlandse Kinderzegels uit 1924
Poststempel;
Utrecht 20 september 1929
Frankering ; Complete serie nummer 141 - 143.
19,-
2100

Dienstbrief van het Departement van Oorlog
Verzonden door de Commissaris voor Midden --Limburg " Militair Gezag "
Poststempel; Roermond 10 augustus 1945.

15,-
2101
Aangetekende Dienstbrief van de Gemeente
Maasbracht
Poststempel;
Maasbracht - 23 - XII - 1939, (Vertrek)
achterzijde aankomststempel Roermond 23-XII-1939
Voorzien van het handstempel van het gemeente
bestuur van Maasbracht
17,-
2102
Luchtpostbrief van Java - Borneo uit 1936
naar Hilversum - Ned.
Poststempel;
Balik-Papan 9 februari 1936
Gefrankeerd met de overdruk zegel van 42 1/2 cent uit Ned. Indie, catalogus nr.214
: Met speciale stempel
"JAVA-BORNEO / 1e POSTVLUCHT / FEBRUARi 1936 / BALIKPAPAN. "
12,-
2103
BRIEFKAART uit JUBILEUMJAAR 1898
Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.
Afbeelding; schilderij " Jacob Maris "
Waarde aangifte van 5 cent
Afbeelding - voor- achterzijde.
12,-
2104
BRIEFKAART uit JUBILEUMJAAR 1898
Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.
Afbeelding; schilderij " C. Bisschop."
Waarde aangifte van 5 cent
Afbeelding - voor- achterzijde.
12,-
2105
BRIEFKAART uit JUBILEUMJAAR 1898
Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.
Afbeelding; schilderij " Jacob Maris "
Waarde aangifte van 2 1/2 cent
Afbeelding - voor- achterzijde.
12,-
2106
BRIEFKAART uit JUBILEUMJAAR 1898
Uitgegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina.
Afbeelding; schilderij " Jozef Israels "
Waarde aangifte van 2 1/2 cent
Afbeelding - voor- achterzijde.
12,-
Niet meer beschikbaar
Brief uit Vlaardingen naar Bergen - Noorwegen -
Verzonden " Per Stoomboot "
Poststempels:
Vertrek; Vlaardingen 2 juli 1879
puntstempel 115 van Vlaardingen
Gefrankeerd:
met 12 1/2 cent Koning Willem III
17,-
2108
Enkelfrankering van de 12 1/2 cent, Universiteit Utrecht. cat. nummer 288.
Poststempel; Amsterdam C.S. 21 juni 1936
8,-
2109
Boskoop Bloemententoonstelling, -27 april 1935 Gefrankeerd met de kinderzegel van 1 1/2 cent als enkelfrankering. - Schaars stempel -
18,--
Niet meer beschikbaar
Part. bedrukte enveloppe:
Met ingedrukte zegel van 5 cent, Koning Willem III
Ongebruikte enveloppe.
28,-
2111

Kwitantie afkomstig uit Arnhem met als bestemming Oudewater
Poststempels;
ARNHEM - 2 -
18 november 1895
met zegel van 5 cent Prinses Wilhelmina,
Achterzijde;
Aankomst: kleinrond stempel
OUDEWATER 19 november 1895

15,-
Niet meer beschikbaar

Briefkaart - Ned. Indie -uit 1884
Verzonden uit Soerabaja van 20 febr. 1884
via Weltevreden op 23 febr. 1884
Aankomst te Rotterdam op 29 maart 1884
Kaart werd verzonden via;
NED. INDIE / OVER / NAPELS

19,-
2113

Brief uit 1870
Verzonden uit Rotterdam op 4 juni 1870
Voorzien van Puntstempel 91 (pracht afstempeling)
en twee letterstempel van Rotterdam
Gefrankeerd met 10 cent Koning Wilem III
i.v.m. verzending naar het buitenland.

15,-
Niet meer beschikbaar
Brief uit 1880 van Utrecht naar Antwerpen
Puntstempel 107 van Utrecht.
Dagtekenstempel; UTRECHT 4 Augustus 1880
Gefrankeerd met paartje van 5 cnt Koning Willem III
Op complete brief.
10 ,-
2115
Postblad van Ned. Indie naar Nederland
Poststempel:
Vertrek; - Soerabaja - 12 oktober 1937
bestemd voor Zeist - Nederland.
Frankering:
7 1/2 cnt postblad
bijfrankering van 12 1/2 cent
18,-
2116

Enkelfrankering van 10 cnt. Willem III
van Rotterdam naar Antwerpen
Poststempels:
twee letterstempel van Rotterdam 6 febr. 1868
FRANCO
in kastje
Achterzijde; PAYS BAS / PAR ANVERS / 7 febr.

 

10,-
2117
Puntstempel 107 van Utrecht op paartje 5 cnt Willem III
op complete brief.
Verzonden van Utrecht naar Antwerpen
Poststempel:
UTRECHT - 6 AUG. 1881
Achterzijde; aankomst ANVERS 6 aug. 1881
10,-
2118
Aangetekende brief van Vlaardingen naar Dieppe
Poststempels;
Vlaardingen, 11 - 1 - 1926 als vertrekstempel
Achterz. Dieppe 12 - 1 - 1926 als aankomststempel
Gefrankeerd met Cat. Nr, 158
17,-
2119
Postwaarde stuk van 12 1/2 cnt van Willem III
verzonden van Schiedam 23 - 6 - 1893 naar Hamburg aankomst HAMBURG 13 / 24 - 6 - 18 93 (achterz.)
10,-
2120
Aangetekende brief verzonden van Rotterdam naar Wiesbaden - Dld. -
Poststempels;
ROTTERDAM 30 - 8 - 1914 als vertrekstempel
WIESBADEN 3 - 9 - 1914 en 6 - 9 - 1914 (achterz.)
Gefrankeerd;
10 cnt. + 12 1/2 cnt. bondkraag
18,-
2121
Complete brief van Utrecht naar Antwerpen
Gefrankeerd met paartje van Koning WillemIII
Poststempels:
Utrecht , 17 JAN - 1884, en puntstempel 107
Achterzijde aankomstst. ANVERS 17 JAN 1884
10,-
Niet meer beschikbaar

Enkel frankering van 10 cent Koning Will4em III
Verzonden van Rotterdam naar Antwerpen,
Poststempels;
Puntstempel Nr. 91 van Rotterdam
2 letter stempel in paars Rotterdam 11 JUN - 1869
Achterzijde; PAYS BAS / PAR ANVERS 11 jUN '69

15,-
2123
Enkelfrankering van type cijfer van 1 cnt 1894
Poststempels:
vertrekstempel ; Rotterdam, 22 MRT - 1895
aankomststempel ; Dordrecht, 22 MRT - 1895
5,-
2124
Aangetekende brief van Bloemendaal naar het "Grand hotel" te Wenen.
Poststempel : Bloemendaal - 3 - III - 1936
Frankering: 7 1/2 + 20 cnt type Veth, totaal 27 1/2 cnt.
12,-
2125
Aangetekende brief van Roermond naar Berlijn
Poststempel:
Roermond - 17 - 3 - 1925
PORT ; enkelfrankering van 35 cnt. Jubileumzegel
Aankomststempel:
Berlin 18 - 3 - 1925 (achterkant)
25,-
2126

Mengfrankering van :
5 cnt. Nummer 107 (1 maal)
7 1/2 cnt. Nummer 61 (1 maal)
2 cnt nummer 121 ( 4 maal).
verzonden van Rotterdam naar Baden - Dld, op 18 - XII - 19 23.

15,-
2127
Rheinschiffart Rotterdam
Aangetekende brief
van Rotterdam naar Berlijn
Poststempel: Rotterdam - 1 - 7 - 1915
Aankomststempel:
Berlijn - 6 - 7 - 1915 (achterzijde)
Censuurstempel ,AUSLANDSTELLE EMMERICH
Gefrankeerd
met paartje van 15 cnt - Nr. 65 -
geperforeerd met B A G.
50,-
2128
Te weinig gefrankeerde brief van Duitsland naar Nederland
In Hilversum met portzegel van 2 1/2 cnt bijgefrankeerd.
Brief werd verzonden vanuit Keulen op 7 - 7 1938
In Hilversum afgestempeld op 8 - VII - 1938
23,-
2129

Poststuk: envelop met nr.62, afgestempeld op 23-lV-21 in OIRSCHOT (lange-balk) naar HERWIJNEN.
Zegel "BESTELLEN OP ZONDAG". Achterkant aankomststempel korte-balk HERWIJNEN op 23-lV-1921.

19,-
2130

Nederlandse Luchtpost 1938 - Dingaansdagvlucht-
NEDERLAND - ZUID AFRIKA - AMSTERDAM
Aangeboden op 5 - X - 1938 op Amsterdam -Centraal.
Aankomst postkantoor Voortrekkermonument / Pretoria op12 - XII - 1938, weer gestempeld op 15 - XII - 1938 in Pretoria
waarna bij terugkeer weer afgestempeld op Amsterdam - Centraalstation
31 - XII - 1938.
Nederland NVPH
 luchtpost Nr. 11, speciaal voor deze vlucht uitgegeven en Nr. 10 + NVPH 170 - 197 - 310 / 312.

Zuid-Afrika Mi. Nr. 127 / 130 met 2 X paar 127 / 312 en 1 X paar 129 / 130 . Totaal - Cat. Waarde Euro 180.- ++

38,-
2131

Expresse brief van Amsterdam naar Den Haag
Poststempel ;
Amsterdam -Centraal Station 22 - XII - 1939 (vertrek)
's-Gravenhage 22 - XII - 1939 als aankomst. (achterzijde)
Gefrankeerd met kinderzegels uit 1939 Cat. Nr. 327-331

9,-
Niet meer beschikbaar

Bijfrankering van 3 cnt. + 1/2 cnt.
Kaart van Hilversum naar Enkhuizen.
Poststempel; HILVERSUM 10 mei 1899
Gefrankeerd met Cijfer 1/2 cnt (cat nr. 30)
en Wilhelmina 3 cnt (Cat. nr. 34)

28,-