Bestelno.
Omschrijving
Prijs ()
Voor vergroting
foto
aanklikken
5001
Brief verzonden van Amsterdam- Station naar Apolda in Duitsland. afgest. op 2 - VIII - 1937
Gefrankeerd met 5 cnt cat. nr. 297 en 7 1/2 cnt. cat. nummer 180.
10.-
5002

Brief afgestempeld te 's-Hertogenbosch op
29 - VI - 1998 en met aankomststempel van Linne op 29-VI-'98
Brief is voorzien van de 0 cent postzegel

15,-
5003
Brief verzonden van Amsterdam - Station op
9 - X - 1952 met bestemming Chicago USA.
Port 2 maal 40 cent, cat. nummer 528
12,-
5004

Telegram verzonden uit Eindhoven op 1 - 7 - 1948
met bestemming Roermond.
Voorzien van het langstempel ROERMOND.

5,-
5005
Complete Pakketkaart van een onder Remboursement verzonden pakket afkomstig uit Spekholzerheide (Lb.) van 12 november 1958 en bestemd voor Belgie.
Poststempels:
Vertrekstempel: Spekholzerheide 12 - XI - 1958
Aankomststempel: Ghade 15 - XI - 1958
Grenskantoor: Essen 15- XI - 1958
Remboursstempel
Portaangifte: 2 zegels van 1 gld.; 1 zegel van 60 cent,
20,-
5006

Per luchtpost verzonden brief van Amsterdam naar New York.
Gefrankeerd met Koningin Juliana
2 X cat. nummer 526 - 30 cent
1 X cat. nummer 524 - 20 cent

9,-
5007
Brief van Bussum met bestemming Canada,
afgestempeld te Bussum op 21 - X - 1947
Port; 40 cent Koningin Wilhelmina als enkel frankering, cat nummer 343
9,-
5008

Aangetekende brief van Amsterdam naar Hannover - Dld.-
Poststempel:
Amsterdam / Deutschland wird siegen 20 - 4 - 1944.
Aantekenstrook; "Luftgaupostamt / Amsterdam,"
Achterzijde met aankomststempel

25,-
5009
Briefkaart als lokale post verzonden in Rotterdam van 26 oktober 1946
Voorzien van het tentoonstellingsstempel.
Port; 5 cent Nationale - hulpzegel, cat Nr. 451, als enkel frankering - schaars-
70,-
5010
Expresse brief, verzonden uit Zaandam 3-XII-1952 met bestemming Neu-Alischwil / Basel- Zwitserl.
Achterkant aankomstst. van Neualisch 4-XII-52 ; Telegraph (Eilzustele)4-XII-52 en Basel 4-XII52
Port; 50 cent Juliana als enkel frankering.
10.-
5011

Brief met de Olympiade zegels en de eerste Europa - zegels
Cat. nummer . 676 - 680 / 681 - 682
Verzonden van Hengelo (Ov.) - Badhuisstraat op
24 september 1956 naar de U.S.A.

18,-
5012
Aangetekende brief van Echt naar Roermond
Agestempeld. te Echt op 20 - V - 19 68
Port; enkel frankering van 95 cent Kon. Juliana
cat nummer 636
6,-
5013

Aangetekend brief , z.g. Hotelbrief
Verzonden uit Hotel Bristol te Amsterdam op 7 november 1945 en bestemd voor Roermond, met als aankomststempel (achterzijde) 8 - X I- 1945
Brief - ondanks de oorlogsjaren - gefrankeerd met twee zegels van Koningin Juliana van 5 cent.
Totaal aan port betaald; 17 1/2 cent

40,-
5014
Verkiezingszegels.
Brief met de zegels Nr. 1129 + 1129a + 1132
Afgestempeld op 25 - V - '77 te Kessel, op de
dag der verkiezing Staten - Generaal
Interessant geheel - schaars.
15,-
5015

Aerogramme, afgestempeld te Sittard op 21.II.91 met bestemming Baghdad - Iraq.
I.v.m. golfoorlog van 1991 werd het postblad retour gestuurd, zodoende het verwijzingsstempel:
'wegens oorlogshandelingen is postverkeer met betrokken land tijdelijk gestaakt "

25,-
5016

Brieft, verzonden via het postkantoor van Sittard naar Sarajevo - Jugoslavien
Poststempel Sittard; 2 - XI - 1992
Brief werd retour gestuurd i.v.m.de heersende oorlogs handelingen in Bosnie; door middel van verwijzigings stempels
Zeer interessant poststuk

30,-
Niet meer beschikbaar
Brief verzonden van Amsterdam op 12 - XI - 1951 met bestemming Boskoop.
Voorzien van het stempel; ÁUTOPOSTKANTOOR
12 NOV. t/m 29 DEC 1951"
Port; Kinderzegel van 10 cent; cat. nr. 576
6,-
5018
Luchtpost brief, verzonden van Utrecht- Station
26 - IX - 1959 met bestemming New Orleans-USA Port: 50 cent cat nr. 531, als enkel frankering
9,-
5019
Luchtpost briefje verzonden vanaf de Luchthaven Amsterdam- Schiphol op 13 - 1 - 1950 met bestemming Mass, USA.
Achterzijde aankomst "New York N.Y. jan 15 -1950 Air Mail Field "
Port; 30 cent
Stempel; Eerste / Stratocruiservlucht / Amsterdam -New York / per AOA / -13 januari 1950."
12,-
5020

Luchtpostbrief
Veldpostbrief verzonden uit Ned-Indie op 13 - 1 - 1949 naar Blaricum Nederland

10,-
5021
Complete serie zomerzegels van 1950 (550-555)
Brief werd afgestempeld te Maastricht op 2 mei 1950, op de Eerste dag van uitgifte.
-zeer schaarse brief -
70,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende brief verzonden te Soest op 20-III - 1940 met bestemming Roermond.
Port; de enkel frankering 15 cent Kon. Wilhelmina cat Nr.187. Aankomst. Roermond 20-III-1940
10,-
5023
Aerogramme,
Afgestempeld te 's-Hertogenbosch op 22-V-'98 en bestemd voor Sjara in Japan aldaar aange - komen op 27 -V- '98, wegens onbestemming op 29 - VI - '98 retour gezonden (vetrekst. achterz.) Wederom in Nederland aangekomen (achterzijde) op 6 - VII - '98.
Zeer interessante luchtpost brief
25,-
Niet meer beschikbaar

Brief verzonden uit Echt (Limb.) naar Duitsland.
Postst. "Door Duitse Dienstpost in Maastricht"
op - 30 - november 1943.
Stempel ; "K.L.V. Lager (Nld. 5)
.................."Lilbosch
.............Echt / SudLimburg
..............Niederlande
Port; gefrankeerd met 12 pf. Hitlerzegel.
Zeer schaarse brief..

90,-
5025
Brief van Amsterdam naar Sunderland (Engeland)
Vertrekst. Amsterdam 16 - VI - 1950
Gefrankeerd met een paartje van 2 1/2 cent
15,-
5026

Briefkaart verzonden van Maastricht naar Vlissingen.
Poststempel; Maastricht, 30 augustus 1925.
Als speciale stempel ter gelegenheid van de Eerste Limburgse Postzegeltentoonstelling van 29, 30 en 31 31 augustus 1925 te Maastricht.
Voorzijde ansichtkaart - Schilderij van de Maasbrug van Maastricht omstreeks 1660.-
Schilder van der Haagen,-zeer interessante kaart

15,-
5027

Aangetekende - Expresse brief,
Afgestempeld te Vlodrop op 13 - IX - 1988 en bestemd voor Oostenrijk.
Aankomststempel; Brixen im Thale 15 -9-'88
Gefrankeerd met;

2 gulden +2,50 gulden en 6,50 gulden Koningin Beatrix

16,-
5028

Aangetekende brief verzonden door de Poolse Ambassade in Den Haag op 14 augustus. 1988
Aantekenstrook; 's-Gravenhage / Vredespaleis
Achterzijde;
Aankomststempel
- Baarlo-Lb.- 15 . VI . '88

15,-
5029
Tentoonstellings enveloppe van 23 mei 1982
tgv. Nationale postzegeltentoonstelling te Dordrecht.
Enveloppe zonder inschrift .;
..." 70e Neder landseFilatelistendag /
Dordrecht 23 mei '82 "

mogelijk maar een exemplaar van bekend !
40,-
5030
Briefkaart met tentoonstellingstempel van Groningen 25 - 27 augustus 1950
gefrankeerd met Kon. Juliana 10 ct. Nr. 520
en met 2 + 2 ct. Kerken in oorlogstijd Nr. 556,
20,-
5031
Aangetekende brief, van 's-Gravenhage naar Belgie, afgestempeld op 20 januari 1944.
Brief werd censureerd met doorloop stempel A.c
20-
5032

Brief afgestempeld te Linne op 8 - VI - '99
Brief is voorzien van een automaat-zegel met zonder waarde -inschrift

17,-
5033

Briefkaart Gez. Nr. 251 a kaart.
Antwoord briefkaart, verzonden vanuit Arnhem
en bestemd voor Frankrijk.
Poststempel:
ARNHEM - STATION -
9 - XII - 1950

10,-
5034
Brief verzonden per Luchtpost / par avion van Rotterdam naar Hongkong.
Poststempel::
Rotterdam - Mathenesserplein 23 mei 1952
op luchtpostblad, gefrankeerd met 35 cent.
15,-
5035
Brief verzonden vanuit Rotterdam naar het arbeidslager " Schonkirchen " gevangene verbleef in "Barak 8 Stubbe 6 " te Kiel Duitsland
Brief werd gecensureerd en na te zijn geopend wederom gesloten met strook en voorzien van censuur stempels.
Brief verzonden op 24 - IX - 1944
25,-
5036

Spoorwegen
Brief van Utrecht naar Arnhem van 30 - IV - 1979
Gefrankeerd met NS zegel van 55 cent, afgestempeld t Culemborg op 28 april 1979

16,-
Niet meer beschikbaar
Retour vlucht van een bijzondere vlucht:
Van Maastricht 2 oktober 1946 naar Afrika
Gefrankeerd met Prinsessezegels 454 / 459
Achterzijde het schaarse stempel;
"Proefvlucht KLM / Amsterdam 6 oct. 1946 /
Nederland - Zuid- Afrik
a"
10,-
5038
Brief verzonden door; "Der Reichskommissar fur Der Besetzten Niederlandischen Gebiete Den Haag" en bestemd voor Winterhulp Nederland.
Poststempel;
26 mei 1942 's-Gravenhage.
Met de weinig voorkomend dienststempel in rood;
"Der Reichskommissar fur die bezetzten Niederlandischen Gebieden, met Nr. 2 "
36,-
5039
Part. bedrukte briefkaart - tgv. het 90 jaar georganiseerde filatelie te Vlissingen
Poststempel:
Vlissingen - 21 oktober 1997
5,-
5040
Briefkaart verzonden van Amstenrade naar Munstergeleen.
Poststempels;
Vertrek; Grootrond, Amstenrade, 21 Dec. 1906
Aankomst; Grootrond, Geleen 21 Dec. 1906
10,-
5041
Aangetekende luchtpostkaart;
Gefrankeerd met Cat. Nr. 568 / 572
Met 1e dag afstempeling van 15 mei 1951
Stempel speciale vlucht Eindhoven - Schiphol
23,-
5042

Brief met enkelfrankering van de kinderzegel Nr. 748 afgestempeld op 18 maart 1961
Verzonden van 's-Gravenhage naar Duitsland

9,-
5043
Brief afgestempeld te Sittard op 24 - XI - 1980
bestemd voor Krefeld -Dld.-
Brief werd retour gestuurd - op achterzijde reden van terug zending -.
19,-
Niet meer beschikbaar

Twee stuks Spoorwegen - Treinbrieven
Verzonden uit SOESTDIJK op 8 november 1964 gefrankeerd
met de zomerzegels uit 1963 plus NS zegel van 15 cnt
Verzonden per expresse uit SLIEDRECHT op 7 mei 1965, gefrankeerd
met 1 gld. cat. nr. 839 uit 1965
(frankering schaars)

17,-
5045
Briefkaart voorzien van de noodstempel uit 1945
LINNE / ROERMOND
20,-
5046

Interessant setje van 2 stuks F D C uitgifte 1953
brief 1
Nr. E 12 Watersnood - de originele uitgifte -
brief. 2
De vervalsing hiervan

15,-
5047

Brief verzonden van Utrecht op 6 maart 1958
met bestemming voor de USA.
ivm. te weinig port werd de brief op het post-kantoor van Amsterdam met 15 cent beport
ongebruikeijke beporting

13,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende brief van Kekerdom naar 's-Gravenhage
Poststempel: KEKERDOM (Gld.) 12 - VIII -1947
Frankering:
25 cnt Kon. Wilhelmina, als enkelfrankering
10,-
5049
paar van 7 1/2 en 2 1/2 tezamenhangend
Cat. Nr. 356 a.
Gecensureerde brief d.m.v. strook, van Amsterdam naar Brussel - 7 - X - 1941
15,-
5050
Gecensureerde brief van Amsterdam naar Antwerpen - 27 - januari 1942
Met de kinderzegels van 1940 (nr. 374 - 378)
10,-
5051
Aangetekende brief van 7 mei 1987, verzonden uit de Poolse Ambassade in Den Haag.
brief voorzien van het aantekenstrookje
' s- GRAVENHAGE
" Cour Internationale de Justice " La Haye
14,-
5052
Gecensureerde briefkaart, verzonden vanuit
's-Gravenhage op 21 - IX - 1941 en bestemd voor Berlijn - Duitsland .- interessante briefkaart -
18,-
5053
Brief uit 's-Gravenhage van 5 juni 1940 met als bestemming Berlijn - Duitsland -
Brief werd geopend en na lezing gesloten d.m.v. censuurstrook en voorzien van censuurstempels.
Gefrankeerd met 20 cent Koningin Wilhelmina.
17,-
5054
DIENSTPOST
Verzonden op 17 juli 1942 van 's-Gravenhage naar Leeuwarden.
Met brief poststempel;
"Der Reichskommisar fur die bezetzten Niederlandschen Gebiete De Haag"
Tevens de afzender van de brief.
23,-
5055

Aangetekende brief
Verzonden van 's-Gravenhage naar Morrison USA
Vertrek; 9 juni 1964, Aankomst Morrison 30-6-'64
Gefrankeerd met de "Onafhankelijkszegels"

9,-
5056
Aangetekende brief
Verzonden door de Poolse Ambassade in Den Haag, op 23 januari 1986 en bestemd voor Maastricht.
Brief voorzien van het aantekenstrookje
" 's-Gravenhage - Cour Internationale de Justice " La Haye
14,-
5057

" Deutsche Dienstpost Niederlande Amsterdam - 18 . 4 . '41 "
Afkomstig uit Amsterdam en bestemd voor Bloemendaal..
Briefstempel:
"Frei durch Ublosung Reich "
" Dienststelle Feldpostnummer L 06446 "
(interessante brief)

35,-
5058
Adreskaart voor verzonden postpakket van Amsterdam (Watergraafsmeer) naar Belgie.
Pakket werd onder REMBOURSEMENT verzonden op 23 april 1959
20,-
5059
Brief met de Olympiade zegels
Cat. nummer . 676 - 680
15,-
5060

Complete serie kinderzegels uit 1956
Cat. nummers; 683 - 687
Poststempel: Amsterdam-Centraal-Station:
19 november 1956 en bestemd voor Engeland.

7,-
5061
Aangetekende brief met de complete serie
zomerzegels uit 1965.
Poststempel:
Overveen - 4 juni 1965
8,-
5062
Toeslagzegels - Zonnebloem
Cat. Nummers 538 - 541
Met speciale gelegenheidsstempel:
Ronde Tafelconferentie 's-Gravenhage 1949" Poststempel;
's-Gravenhage Grafelijke Zalen 25-VIII-1949
19,-
5063
Censuurbrief, (zeer mooi)
Verzonden vanuit 's-Gravenhagen op 3 - IX - 1946 met als bestemming Duitsland.
Censuurstrook;
"Opened by / ALLIED CENSORSHIP (NETH.) "
Met stempel - in cirkel - A. C. M. / 3035

Op strookje - L 2777 - ' 46 -
Gefrankeerd met 12 1/2 cnt Koningin Wilhelmina als enkel frankering.
20,-
5064

Censuurbrief.
Brief verzonden vanuit Veenendaal naar het bezet gebied in Duitsland op 3 - IV - 1946
Gefrankeerd met Koningin Wilhelmina zegel van 22 1/2 cent - als enkelfrankering -

20,-
5065
Aangetekende brief van Amsterdam naar Cuxhaven -Dld.-
Poststempel; Amsterdam 29 - 4 - 1944.
Voorzien van propaganda stempel:
"Amsterdam / Deutschland Wird Siegen "
Aantekenstrook:
"Luftgaupostamt / Amsterdam "
25,-
5066
Censuurbrief - Luchtpost
Verzonden vanuit Zutphen op 27 - VIII - 1946
naar Duitsland.
Censuur - Strook / stempel
"
Opened by / ALLIED CENSORSHIP (NETH) "
L. 2269 - '46.
Stempel; in cirkel A.C.N. / 3608.
18,-
Niet meer beschikbaar
Censuurbrief; (pracht brief)
Verzonden uit Apeldoorn op 13 - VIII - 1947 met als bestemming "Britische Zone" in Duitsland
Censuur strook / stempel.
"
Opened by ALLIED CENSORSHIP (NETH.)"
C 2 . met nummer L 2362 - 46
A.C.N. / 3335 in cirkel
22,-
5068
Aangetekende brief verzonden vanuit Dordrecht en bestemd voor Denemarken
10,-
5069
Aangetekende brief
Verzonden van Amsterdam (Admiraal de Ruijterweg) met als bestemming voor Deventer.
Poststempel;
Vertrekst. - Amsterdam 25 - VI - 1951
Aankomst - Deventer 25 - VI - 1951
Gefrankeerd met 5 cnt. Kon. Wilhelmina en Zomerzegel
Nr. 572 - 20 cnt -
18,-
5070
Particuliere briefkaart / Motief Bierbrouwerij
Part. briefkaart met ingedrukt zegel van 7 1/2 cnt.
Verzonden uit St. Jansteen (Zld.) en bestemd voor de Amstel Brouwerij te Rotterdam
Afgstempeld te St. Jansteen 12 - IX - 1947
20,-
5071

Brief met de bevrijdingszegels van 1944 / 1946
In gebruik gesteld voor Nederlandse Koopvaardijschepen
De eerste aanmaak omvatte de waarden:
1 1/2 - 2 - 3 - 5 - 71/2 - 10 - 121/2 - 20 - 30 - cent

11,-
5072
Brief met de bevrijdingszegels van 1944 / 1946
met de aanvullende waarden van:
15 - 171/2 - 22 1/2 - 25 - 40 en 50 cent.
11,-
5073
Censuurbrief gefrankeerd met de Kinderzegels van 1940
Verzonden uit Rotterdam op 26 augustus 1942 met als bestemming Zurich - Zwitserland.
Brief werd door censuurdienst geopend en na lezing gesloten met censuurstrook.
8,-
5074
6 cent als enkelfrankering op lokale brief van Nijmegen
Toeslagzegel cat nummer 539 van 13 - 12 - 1949
6,-
5075
Aangetekende brief van 's-Gravenhage naar de USA
Poststempel 's-Gravenhage 8 mei 1963 als vertrekst.
Aankomst Morrison 28 may 1963 (achterzijde)
5,-
5076
Complete serie kinderzegels
brief van 's-Gravenhage naar Hamburg - Duitsland -
verzonden op 13 mei 1970
Gefrankeerd met:
Serie kinderzegels cat. Nr. 932 - 936
5,-
5077

Brief verzonden op 4 - XII - 2002 van Nederland naar Polen, Brief werd vanuit Warszawa RETOUR naar Nederland gezonden, - Adres onbekend -
op 2 -januari 2003 ,

14,-
5078

Luchtpostblad, uitsluitend voor correspondentie met Militairen in Nederlandsch Indie.
Verzonden uit Bovenkarspel op 14 juni 1947 en bestemd voor een soldaat op het Veldpostkantoor te Batavia

17,-
5079
Aangetekende drukwerk brief van 27 maart 1950.
Van het bijkantoor AMSTERDAM / R.A.I.
Verzonden als lokale drukwerk brief (zeer schaars)
30,-
5080
Briefkaart, als lokale post verzonden op 17-12-1956 te 's-Gravenhage
Gefrankeerd
met de Kinderzegels cat. nr. 683 en 684
10,-
5081
Aangetekend drukwerk :
Verzonden op 2 - juni - 1951 van het Internatonaal Patent kantoor in Den Haag naar "Patent-Abteilung" te Hamburg - Duitsland -
Achterzijde aankomstst.: HAMBURG 5 - 6 - 1951
Aanget. drukwerk naar het buitenland is zeer schaars
35,-
5082
Brief met enkelfrankering van de kinderzegel Nr. 748 afgestempeld op 18 maart 1961
Verzonden van 's-Gravenhage naar Engeland
9,-
5083
Eerste reis van het " SS- Statendam "
Rotterdam - New York via Le Havre en Southampton op 6 februari 1957 - Holland - Amerikalijn
Poststempels:
Le Havre ; 8 - februari 1957
Verzonden per " PAQUEBOT "
"ss - STATENDAM / OCEAN - POST "
16,-
Niet meer beschikbaar

EERSTE DAG AFSTEMPELING VAN 1946
Poststempel:
Nijverdal 2 - december 1946
afgestempeld bij de uitgaven op 2 december 1946 van Kinderzegels Nr. 469 t/m 473
(zeer schaarse brief)

38,-
5085

Propagandakaart tijdens Wereldoorlog II
Verzonden uit Groningen op 4 augustus 1942, voorzien van de stempel:
" Deutsche Dienstpost Niederlande / Groningen "
Gefrankeerd met Duitse zegel en Ned. luchtpostzegel..

26,-
5086
Aangetekende brief van Dorst naar 's-Gravenhage
Poststempel:
DORST ( N.B.) - 8 - VIII -1947
Frankering:
25 cnt Kon. Wilhelmina, als enkelfrankering
10,-
5087
Aangetekende brief van Hoensbroek naar Apeldoorn
Poststempel: HOENSBROEK, 4 - XI - 1963
Frankering; 37 cnt als enkelfrankering
7,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende brief van Amsterdam / Lutmastraat naar Valkenswaard.
Poststempel; aMSTERDAM lUTMASTRAAT - 8 - V - 1946
Frankering: 17 1/2 cnt bevrijdingszegel als enkelfrankering
24,-
5089
Censuurbrief verzonden vanuit 's-Gravenhage naar Ebingen in Duitsland.
Censuurbehandeling:
Brief werd in Keulen geopend en gesloten dmv. strook en stempels.
Poststempel: 's-Gravenhage - 14 - VII - 1943
10,-
5090
Aangetekende brief van Rotterdam naar Den Haag
Poststempel:
ROTTERDAM - 14 - 1 - 1947
Frankering: 25 cnt Kon. Wilhelmina, als enkelfrankering
9,-
5091
Aangetekende brief van Amsterdam naar Oegstgeest
Poststempel:
AMSTERDAM - 30 - X - 1947
Achterzijde aankomststempel
Frankering; 30 cnt Kon. Wilhelmina, als enkelfrankering
10,-
5092
Censuurbrief.
Van Amsterdam naar Ebingen - Duitsland
Poststempel: AMSTERDAM - 10 - II - 1944
Censuurbehandeling: brief werd door de censuurdienst in Keulen geopend en na lezing gesloten dmv. strook en voorzien van censuurstempels
10,-
5093
Aangetekende brief
Van Volendam naar Leiderdorp
Poststempel:
VOLENDAM - 20 - VII - 1944
Aankomststempel : LEIDERDORP 22 - VII - 1944.
Gefrankeerd met de enkelfrankering van17 1/2 cnt , zeehelden
9,-
5094

SPOORWEGEN
Twee stuks brieven resp van GOUDA - 18 - mei - 1965
BAARN -8 - november 1954

10,-
5095
EXPRESSE Brief
Verzonden van Arnhemen bestemd voor Bayern - Dld.-
Postmerken:
Expres - strookje van het model P 37 L
Stempel; " BRIEVENBUS "
Poststempel: ARNHEM - STATION - 16 - V - 1953
Gefrankeerd als enkelfrankering met 50 cnt Kon.Juliana
11,-
5096
Zeer interessante brief uit Hillegom (Ned.) van 22 - IV - 1950
verzonden per Post Restante te Olten (Zwitserserland) en
gefrankeerd met 20 cnt. Kon. Juliana (cat. 524)
Geadresseerde was vanuit Zwitserland vertrokken naar Belgie.
Brief werd nagezonden naar Post Restante te Gent (Belgie)
en daar gefrankeerd met 65 centimes.
Tarief 1948 / 1953
Gew. groep I ; 20 cnt
Postrestante recht van Belgie ; 65 centimes
42,-
5097
LUCHTPOSTBRIEF
Amsterdam - Kabul als eerste vlucht voor de geregelde lijndiest per KLM.
15,-
5098
Pracht Aangetekende brief, verzonden per luchtpost, van
Bilthoven en bestemd voor Meiringen (Zwitserland)
Poststempel:
BILTHOVEN 29 - IX - 1945 als vertrek,
Aankomst MEIRINGEN - 2 - X - 1945 (achterzijde)
10,-
Niet meer beschikbaar
Pracht drukwerk briefje, van Maastricht naar Haarlem.
tijdens de . Heiligdomsvaart in 1955 te Maastricht van 9 t/m 24 juli .
Poststempel;
MAASTRICHT - 9 VII 1955
Gefrankeerd als enkelfrankering met de zegel cat. nr, 655
15,-
5100
Kaart Ter Herdenking aan de eerste raket - proefvlucht bij Venlo
Poststempel; VENLO 17 - VII - 1961
8,-
5101
Censuur brief uit 1941
Verzonden op 2 - II - 1941 uit Rotterdam en bestemd voor Antwerpen - Belgie -
Met de schaarse gelegenheidsstempel :
"Gaf U reeds / Aan de / Winterhulp / Nederland "
Voorzien van het censuurstempel A. c .
14,-
5102
Aangetekende brief " Jan van Riebeeck "
300 jaar van 1652 - 1952.
Voorzien van speciale afstempeling, " CULEMBORG - 5 april 1952 "
Aantekenstrook van Culemborg

19,-
Niet meer beschikbaar
KONINKLIJKE MARINE MET ANKER
afstempeling van 2 augustus 1944
Gefrankeerd;
12 1/2 cnt en 20 cnt Koningin Wilhelmina
1 1/2 cnt Soldaat in de aanval / 2 1/2 cnt. SS. Nieuw Amsterdam
21,-