Bestelno.
Omschrijving
Prijs ()
Voor vergroting
foto
aanklikken
Niet meer beschikbaar

09-03-1940, Complete brief uit het kamp Sachsenhausen
Vroege voorgedrukte complete brief met inhoud
Brief met inhoud zijn gecensureerd;
"Postzensurstelle K.L.Sh.
gepruft:..
.met paraaf ''

80,-
Niet meer beschikbaar
17-08-1942, Vouwbrief uit kamp Mauthausen
Brief heeft 6 kampvoorschriften voor het briefverkeer.
Kampcensuur: ''Poststelle K.L.M. / zensiert------''
75,-
Niet meer beschikbaar

Complete vouwkaart uit het concentratiekamp
Sachsenhausen van verzonden op 4 sept. 1942
Censuur behandeling:
Kamp censuur letter H. met paraaf.
Kaart bestemd voor Dresden - Dld.

38,-
Niet meer beschikbaar

18 januari 1943, pakketkaart van Driebergen naar de Spandau gevangenis in Berlijn.
Dit voor een verzonden levensmiddelenpakket, welke bestemd was voor een Nederlandse gevangene, die verbleef in Barak 8, Stube 25 A Achterzijde de stempels van;
Emmerich als grenskantoor (19-1-1943) en van Berlijn - Spandau 1 ( 7-1-1943) als aankomst , tevens met censuurstempel.
Achterkant met handtekening van ontvanger voor ontvangst pakket ( M de Vries )

30,-
Niet meer beschikbaar
05-01-1941, briefinhoud uit kamp Neuengamme
Gecensureerd met het rode kamp-censuurstempel
'' Postzensurstelle K.L. Ng.
zensiert............
met paraaf ''
35,-
Niet meer beschikbaar
02-01-1944, briefinhoud van een Nederlander uit het concentratiekamp Buchenwald
Gecensureerd met weinig vookomede kampcensuur stempel; '' Postzensur Block 37 ''
Brief draagt tevens het chemische censuur.teken.
34,-
Niet meer beschikbaar
20-06-1942, krijgsgevangene kaart verzonden naar Leeuwarden, uit het Interniertenlager VIII, Tost O / S.
Kaart voorzien van het kampcensuurstempel "Stag. VIII / Gepruft ''
28,-
3008

17-VI-1944, Bedankkaart verzonden uit het concentratiekamp Theresienstadt.
Kaart was bestemd om melding te geven van een ontvangen postpakket.
Kampcensuur door middel van paraaf teken.

30,-
Niet meer beschikbaar
Steekbrieffoto uit het concentratiekamp Dachau
van 1939, steekbrieffoto met politie bericht Archiefrariteit (zeer zelden aangeboden)
Originele foto - met de volgende tekst;
Sowjet - Agent

im Prag. verhaftet 10-9-'39
geb. im Uhersky Brod
deutsch feidliche
Ostjude. Hetzer
Im Lager: Faul, frech, wiederstrebend
.
100,-
Niet meer beschikbaar
18-01-1943, pakketkaart van Den Helder naar de Spandau gevangenis in Berlijn.- Barak I -
Dit voor een verzonden levensmiddelenpakket, welke bestemd was voor een Nederlandse gevangene.
Achterzijde de stempels van;
Emmerich als grenskantoor en van Berlijn - Spandau als aankomst met censuurstempel.
Tevens handtekening van ontvanger voor ontvangst
33,-
3011
18-XI-1941,
Bedankkaart voor een ontvangen levensmiddelen-
pakket aan het Belgische Rode Kruis, afkom- stig uit het Krijgevangenkamp ''Stalag XIII A''
Op achterzijde vermelding van de inhoud pakket. .
35,-
Niet meer beschikbaar
Postkaart uit het Ghetto - Litzmannstadt
van 8 december 1941.
Wegens slecht geschreven tekst, geraakte deze niet door de censuur en werd teruggestuurd.
Afstempelen van "Hitler - zegels " was door de Ghetto-post verboden.
Kaart draagt de verwijzigings - stempel
" DEUTLICH SCHREIBEN ! "
65,-
3013
01-08-1941, vouwkaart uit concentratiekamp Sachsenhausen
Gecensureerd met het kampstempel L in cirkel
met paraaf teken
42,-
Niet meer beschikbaar
17-05-1944,
Kaart uit Interneringskamp ''Giromagny pres de Belfort'' in Frankrijk en bestemd voor zijn familie in Leeuwarden.
30,-
3015

Rode Kruis formulier
Verzonden door een Joodse familie uit Antwerpen op 8 mei 1943, mede door tussen komst van het Belgische Rode Kruis. en het Internationale comite van het Rode Kruis te Geneve.
Formulier werd als gefrankeerde vouwbrief (zeer schaars) verzonden naar Lyon - Frankrijk -
daar werd het op 1 -september 1943.ontvangen
Formulier is voorzien van Rode Kruisstempels:
Duitse - Belgische en International Rode Kruis

Zeer zelden combinatie

120,-
3016
Olmutz, 09-mei-1944,
bedankkaart voor ontvangen postpakket uit Theresienstadt
29,-
3017
Originele pas uit het concentratiekamp Auschwitz van 2 mei 1945
Archiefrariteit - zeer zeldzaam -
zie voor- en achterkant.
98,-
3018

Censuurbrief verzonden vanuit de Texas USA en bestemd voor Stokholm - Zweden.
Poststempel: Galveston 20 Dec. 1941
Post naar Zweden is zeer zeldzaam.

40,-
3019

Brief verzonden door Generaal Majoor Maurer vanuit het Hoofdkwartier te Bandung op
15 december 1941 met bestemming Transvaal
in Zuid Afrika.
Brief werd gecensureerd met strook;
"DEUR SENSUR OOPGEMAAKT"
Unie van Suid - Afrika
Tevens met rood stempel:
CENSUUR / GEPASSEERD / 1 en A.K. in kader
Zeer schaarse brief en bestemming.

95,-
3020

Rode Kruis brief, verzonden uit Batavia - Ned. Indie, afgestempeld op 31 - 12 - 1940 en bestemd voor het Internationale Rode Kruis te Geneve in Zwitserland.
Brief werd door censuurdienst geopend en na lezing met censuurstrook gesloten.

18,-
3021

Briefkaart, verzonden uit het Interneringskamp "Alas Vallei" op Sumatra van een gevangene die verbleef in Blok A / 8.
Kaart werd verzonden naar het beschermings - kamp te Soerabaja
Van kamp naar kamp (-Zelden-)
Poststempels ;-
Vertrek; Medan 9 - 4 - 1941.
Cdt- Interneringskamp "Koetatjane" 9-4-1941
Censuurstempel.
"GECENSUREERD / 2 "
in rood

47,-
3022

Lager Theresienstadt, 15 september 1943.
Bedankkaart voor ontvangen levensmiddelen -
pakket. Kaart geschreven op 8 - IX - 1943

26,-
3023
19-VIII-1942,
brief uit Harderwijk en bestemd voor een gevangene die verbleef in het arbeidskamp in Leubich - Dld.-
Een Nederlander die verbleef in het ''Lager Siems A.K.E. stube 2,25''
20,-
Niet meer beschikbaar
Theresienstadt 10 - juni 1944,
Aanvraagform. voor het verkrijgen van een "Zulassungsmarke'' voor verzending van een levensmiddelen pakket.
Tevens het inleverings bewijs voor een verzonden " levens middelen pakket " bestemd voor een gevangene die verbleef in het concentratiekamp Theresienstadt. (zeer schaars).
125,-
3025
Gecensureerde brief verzonden uit Pladjoe - Ned- Indie op 28 oktober 1941 en bestemd voor het Ziekenhuis in Transvaal - Zuid Afrika -
Brief werd door censuurdienst geopend en na lezing gesloten met bruine strook met inschrift:
"GEOPEND DOOR CENSUUR "

en voorzien van het rood censuurstempel;
" GECENSUREERD / 27 "
schaarse verbinding
60,-
3026
21-04-1943,
Brief van Den Haag naar Schmalkalden -Dld-,
Verzonden '' Durch die Deutsche Dienstpost Niederlanden ''
16,-
3027

Briefkaart, uit het Gemeinschaftslager
"Sportfreunde " 4927 / 16 / 129
( 10 ) Leipzig S 3.
Poststempel :
Leipzig - 8 mei 1944
Gecensureerd met Ae
Weinig voorkomende kaart uit dit Gemein- schaftslager.

32,-
3028
Keerdrukpaar van 5 Pfg. voor lokaal postverkeer in het Ghetto van Lotz / Litzmannstadt.
Uitgegeven op 7 maart 1944, enkele dagen later op 14 maart werden ze in beslag genomen.
Keurmerken op zegel en foto attest van echtheid.
Catalogus prijs DM. 4000.= (fl. 4500)
Zeer zeldzaam.
950,-
Niet meer beschikbaar
9-03-1944, idem proefdruk cat F. 2000,-
Keurmerk op zegel en foto attest van echtheid
Slechts enkele zegels zijn hiervan bekend.
Zeer zeldzaam.
400,-
Niet meer beschikbaar
Pracht voorgedrukte vouwbrief uit het concentratiekamp Dachau van van 18 mei 1943
Brief heeft 6 kamp voorschriften voor het briefverkeer.
Kampcensuur; ''Postzensurstelle / K.L. Dachau / Gepruft; met paraaf teken "
60,-
Niet meer beschikbaar

Aangetekende - Lager - Censuurbrief
Verzonden tijdens de Duitse bezetting, van Servie en bestemd voor het Gemeinsaft Lager H.E.V -Dahlenburg in Duitsland
Afgestempeld op 11 - IV - 1943
Aankomststempel; Dahlenburg 21 - 4 - 1943
Gecensureerd met censuurstrook en stempels
Zeer schaarse bestemming

44,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart verzonden uit het concentratiekamp ''Theresienstadt'' met poststempel;
''Berlin - Charlottenburg 2'' van 26 april 1944
en bestemd voor Wenen.
Verzending was uitsluitend en in beperkte mate, mogelijk door tussenkomst van Berlijn.
Met verwijzigingstempel:
" Ruckantwort nur auf Postkarten in deutscher Sprache "
70,-
Niet meer beschikbaar

Rode Kruis formulier,
Van 20 november 1940, verzonden door bemiddeling van het "Britisch Red Cross " uit Haifa Palestina van een Joodse familie,
Met als bestemming;
Familie Hartman in Beverwijk -Holland-
Door het Rode Kruis op 18 december 1940 verzonden en op 30 januari 1941 in Beverwijk ontvangen,
Formulier met "Palestina Censuur"

Zeer zelden formulier uit deze vroege periode

95,-
Niet meer beschikbaar
Nederlandse gevangene die verbleef in het ' ''Lager Tripitz Blok I Stube 9'' te Breme - Dld
Verzonden uit Amsterdam op 13 II - 1944.
Gecensureerd door de censuurdienst met het doorloopstempel A.c. in cirkel..
20,-
3035

Telegram van 21 april 1941
Afkomstig uit Stockholm en bestemd voor:
"Der Aelteste der Juden in Litzmannstadt - Ghetto"
Volgens controle stempel van Der Aelteste der Juden werd het telegram ontvangen op 22 april 1941. In Berlijn door HTA gecensureerd..
Zeer zelden Ghetto Post.

300,-
Niet meer beschikbaar

Briefkaart verzonden op 10 juli 1944 naar het Ghetto van Theresienstadt.
Aankomststempel; 7 augustus 1944.
Kaart werd verzonden via '' Judische Selbst ver-
waltung / Theresienstadt / Post und Verkeer"
Post verzonden
naar het kamp is zeer zeldzaam.

45,-
Niet meer beschikbaar

Censuurbrief van Zweden naar Duitsland,
Poststempel:
Karlshamn - 17 juli 1943 naar Dresden.
Brief werd door censuurdienst geopend en gesloten met de schaarse censuurstrook.

15,-
Niet meer beschikbaar

Ghetto Post naar Belgie.
Briefkaart, afgestemeld ; Jaworzno (een bijkamp van Auschwitz) op 14 - 4 - 1942, en bestemd voor de Fam. Katz in Vilvoorde Belgie.
Joden die verbleven in het Ghetto mochten bij hoge uitzondering schrijven.
Kaart is door de censuurdienst gecensureerd.
Post uit het Ghetto naar Belgie of Nederland is zeer zelden.

60,-
3039
Veldpost tijdens W.O. II
Brief verzonden op 29 juli 1941, door een Duitse soldaat die met zijn onderdeel gelegerd was in Nederland
12,-
Niet meer beschikbaar
Algemene voordruk uit het concentratiekamp Buchenwald,
Afgestempeld; Weimar 7 maart 1945.
Gecensureerd; - voor en achter zijde met
'' Postprufer 6 ''
40,-
3041
Bedankkaart uit Theresienstadt voor ontvangen levensmiddelenpakket op 28 augustus 1944
Afgestempeld op 10 - 11 - 1944
Censuurteken door middel van paraaf.
29,-
Niet meer beschikbaar
Ghetto post uit Krakau naar Belgie.
Briefkaart uit het Ghetto van Krakau van 21-2- 42 en bestemd voor R. Katz uit Vilvoorde - Belgie-
Post verzonden uit het Ghetto is zeer schaars.
40,-
Niet meer beschikbaar
Zoals in bijna alle Duitse concentratiekampen was het voor de gevangenen die verbleven in de bijkampen ook mogelijk om levensmiddelen pakket- ten te ontvangen.
Adreskaart behorende bij een pakket verzonden op
8 juli 1944 vanuit Gent en bestemd voor een Belgische gevangene die verbleef in het arbeidskamp
" Schloss - Schonhols" in Reinickendorf bij Berlijn.
Arbeidskamp Reinickendorf een bijkamp resorterend onder het concentratiekamp Sachsenhausen.
Volgens aantekeningen op achterzijde, heeft gevangene het pakket op 26 juli ontvangen,tevens met censuurstempel op achterkant.
45,-
3044
29 december 1942.
Brief verzonden uit Groningen en bestemd voor een gevangene die verbleef in het Gemeinschaftslager ;
" AG Wyer"
blok I, gelegen in Bremen -Duitsland-
Brief voorzien van censuurstrook en stempel van censuurdienst in Keulen, eveneens werd de brief d.m.v. chemische controle strepen op onzichtbaar schrift onderzocht.
28,-
3045
Vroege interessante Censuur brief uit Egypte
Brief uit Egypte verzonden op 13 oct. 1939 en bestemd voor Brussel - Belgie -
Gecensureerd met stempel en d.m.v. strook;
"OPENED BY CENSOR"
"Censorship Egyptian Censorship"
24,-
3046

Zeer zelden - Telegram van 10 augustus 1941
Verzonden aan een Majoor; krijgsgevangene in het Kamp : Oflag " te Woldenburg II C " .
Inhoud Telegram:
Vrouw gestorven, begrafenis Dinsdag namiddag
Get. Broeder Eduard
Zeer zelden, er zijn praktisch geen telegrammen bekend naar het kamp Woldenberg.
Met kampcensuur :

"Oflag II C, / 10. / Gepruft "

250,-
3047
Krijgsgevangen brief van 18 juli 1942.
Verzonden uit het "Kriiegsgef.- Offizierlager II C" te Woldenberg, met bestemming: zijn vrouw in Litzmannstadt - Polen
15,-
Niet meer beschikbaar

Pakketkaart van 6 juni 1944.
Verzonden van Praag en bestemd voor een gevangene in het concentratiekamp Flossenburg.
Achterzijde, aankomststempel; 9 - 6 - 1944.
Met handtekening van ontvanger.
Gevangene droeg het gevangenummer 2487
en verbleef in Blok 23 van het concentratie - kamp "Flossenburg"

40,-
Niet meer beschikbaar

Kaart uit het "Ghetto - Litzmannstadt "
van 18 november 1941, die wegens ontoelaat- bare mededelingen niet door de censuur geraakte en aan de afzender werd teruggestuurd. Afstempelen van "Hitler - zegels" was door de Ghetto-post verboden.
Verwijzins-stempels:
" In hebraischer und Juddischer /
Sprache verboten "
"INHALT UNZULASSIG" ( in kader)
- zeer zelden post uit het Ghetto-

85,-
1
3050

Verzonden " DURCH DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE "
Brief verzonden op 12 februari 1944 door de
NSDAP Reichsjugendfuhrung Befehlsstelle Niederlande Den Haag, Alexanderstraat 16.
Bestemd voor de NSDAP - Hitler-Jugend
Gebied Nordsee (7) Oldenburg, Damm 1.
Voorzien van het - zeer zeldzaam - stempel:
"Nationalsoz. Deutsche Arbeiterpartei /
Befehlsstelle / Niederlande / 4 / Hitler - Jugend "

75,-
3051
Stortings bewijs van 10,- Reichs Mark aan een gevangene die verbleef in het concentratie- kamp van Auschwitz, met gevangen Nr, 3362
die verbleef in Blok 2.. (uit begin periode)
Poststempel; van 17 mei 1941
Een zeer vroege betalings opdracht
30,-
3052
Bewijs van storting van 15,- Reichs - Mark aan gevangene die verbleef in het concentratiekamp Dachau 3 K. Gevangene droeg het gevangene nummer 46894 en verbleef in Blok 18 / 3.
Poststempel: van 11 augustus 1943.
Het zenden van geld was slechts per post door middel van overschrijving mogelijk.
30,-
3053
Neutrale briefkaart uit het concentratiekamp Sachsenhausen van 24 - 9 - 1944.
Gecensureerd met kampcensuur "K" in cirkel.
Kaart heeft vertoont een vouw, maar ondanks zeer zeldzaam
55,-
3054

"Durch Deutsche Dienstpost Niederlande "
Brief verzonden uit Amersfoort op 23 juni 1941 voorzien van de z.g. stomme s tempel met bestemming :
"Bureau voor Maatschappelijk Hulpbetoon in Amersfoort Perijnsstraat 12,"
Met stempel van de:
" WEHRMACHTBEZIRKSVERWALTUNG (U) VI
AMERSFOORT "

30,-
Niet meer beschikbaar

Lagerpost WO II
Brief werd meegenomen en in Duitsland gepost.
Poststempel: l Koblenz 12 juni 1943
(Nederlandse) stempels;
KLV - Lager (Nld. 7 )
" Lilbosch "
Echt / Sudlimburg
Niederlande
Ronde stempel met adelaar - inschrift -
Deutsche Oberschule in Rotterdam
( Niederlande )
Zeer zelden brief

96,-
3056

3 stuks verschillende krijgsgevangenen vouwbrieven uit de Tweede Wereldoorlog
Verzonden uit diverse Franse krijgsgevangen -
kampen en bestemd voor Duitsland.
Vouwbrieven dragen het kamp censuur stempel
Vouwbrieven zijn verzonden in 1947.

30,-
3057

2 interessante krijgsgevangen kaarten uit 1947
In gevangenschap ivm.tweede wereldoorlog.
Kaarten zijn voorzien met het Franse kampcen-suurstempel
resp. verzonden naar Duitsland op;
7 mei 1947 en 29 oktober 1947

30,-
3058
Krijgsgevangenen kaart uit 27 - 1 - 1946
Verzonden uit het Krijgsgevangenkamp;
P.O.W. CAMP - No, 118 - GREAT BRITAIN
zeer vroege krijgsgevangen kaart naar Duitsland
20,-
3059
Krijgsgevangen kaart van 27 - IV - 1947
Afkomstig uit het Franse krijgsgevangenkamp
"Vernet d'Ariege " Depot Nr. 172
Kaart werd driemaal gecensureerd
Zeer interessante Krijgsgevangen post
25,-
Niet meer beschikbaar
Post verzonden naar het concentratiekamp Auschwitz is zeer zelden te vinden
Hier de inhoud van een brief afkomstig uit Wiesbaden van 14 oktober 1943 en bestemd voor een gevangene die verbleef in het concentratiekamp Auschwitz
Brief draagt het kamp censuurstempel;
"Gepruft / 4 / K.L. Auschwitz. "
Zeer zelden post
35,-
3061

Portvrij verzonden briefkaart uit het concentratie-
kamp Theresienstadt en bestemd voor zijn familie wonende in Aken - Duitsland
Zeer vroege postkaart voor een niet Tsjechische gevangene.

35,-
Niet meer beschikbaar
Kleine Festung was gelegen aan de rand van Theresienstadt, Het werd in 1940 ingericht door de SS-Gestapo als verblijfplaats voor zwaar gestrafte gevangenen. Post naar het kamp komt weinig voor.
Pakket zending was praktisch naar dit kamp niet mogelijk.
Hier een pakketkaart naar dit kamp van
21 - 9 - 1944 en bestemd voor een gevangene die verbleef in Kleine Festung, Zelle 8 (zeer zeldzaam)
45,-
3063

Rode Kruis brief uit Ned. Indie en bestemd voor het Internationaal Rode Kruis in Geneve.
Poststempel;
Soerabaja , 18 december 1940
Censuur behandeling;
Door Nederlandse censuurdienst geopend en na lezing met strook gesloten

18,-
Niet meer beschikbaar
Rode Kruis brief verzonden uit Ned. Indie en bestemd voor het Internationale Rode Kruis in Geneve - Zwitserland -
Poststempel:
Soerabaja - 25 november 1940
Censuur behandeling:
Geopend en gesloten met strook door de Nederlandse censuurdienst,
Voor de tweede maal door de Duitse censuurdienst in Wenen geopend en met Duitse strook gesloten,
( Riemer G 23 a - 1000 pnt) Schaarse brief
47,-
Niet meer beschikbaar
Algemene Voordruk uit kamp Auschwitz
van 2 - 10 - 1942.
Algemene voordrukken werden praktisch in ieder Concentratiekamp gebruikt, uitgezonderd in het concentratiekamp Auschwitz , waar ze zelden werden gebruikt.
Censuur behandeling;
Gecensureerd met het kampstempel;
Gepruft / 4 / K.L. Auschwitz.
75,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekend briefje, van 23- 10 - 1943
Mainz -Gustavsburg naar Krommenie ( N.H.)
Afz. J. Hille, Rosengartenlager C 11 in
Mainz-Gustavsburg ( Dld.)
Rosengartenlager C 11 was een arbeidslager, hier waren arb. gehuisvest die tewerk waren gesteld in de aldaar gelegen machinefabriek.
De Nederlandse arb. ongeveer 200, kwamen hoofdzakelijk uit de Zaanstreek. Ze waren door tussenkomst van het arbeidsbureau daar te werk gesteld. Afzender heeft ongeveer 2 jaar als arb. in de fabriek moeten werken, (dit volgens zijn eigen mededeling)
25,-
Niet meer beschikbaar
Complete brief met inhoud, verzonden uit het Concentratiekamp Mauthausen
Poststempel: 20.- V. - 1941 (vroege brief)
Brief en inhoud gecensureerd - kampstempel -
" Poststelle K.L.M. / Zensiert...... " .met paraaf
90,-
Niet meer beschikbaar

Voorgedrukte vouwbrief verzonden uit het
Concentratiekamp Auschwitz.
Poststempel: 15 juli 1944
Brief met 6 voorschriften voor de gevangenen
Gecensureerd met het rode stempel
" Gepruft / 7 / K.L. Auschwitz."

65,-
3069

Briefje van 27 - 11 - 1941 verzonden als drukwerk naar het " Elim Hospital " via Louis Trichard
Transvaal in Zuid Afrika
Brief werd gecensureerd met strook en voorzien van " GECENSUREERD / 27 "
Gefrankeerd; met cat. Nr. 294 ( 3 1/2 cent)
als enkelfrakering zeer schaars

50,-
3070

Pakketzending naar de Spandau gevangenis
Pakketkaart van een verzondenpostpakket afkomstig uit Leiden van 14 januari 1943 en bestemd voor een gevangene die verbleef in de Spandau gevangenis te Berlijn.
Verzending vond plaats via het grenskantoor Emmerich 16 - 1 - 1943
Aankomst te Berlijn-Spandau op 25 jan. 1943
kaart draagt het Duits censuurstempel en hand- tekening.van ontvanger voor ontvangst.

30,-
3071

Briefkaart verzonden door een gevangene die verbleef in het concentratiekamp Theresienstadt en bestemd voor zijn vrouw in Aken - Dld. -.
Verzending was uitsluitend en in beperkte matemogelijk door tussenkomst van Berlijn. Poststempel : Berlin, 12 december 1943, kaart was in het kamp geschreven op 12 oktober 1943
Mededeling voor zijn familie:
" Ruckantwort nur auf Postkarten in deutscher Sprache "

110,-
3072
" Durch Deutsche Dienstpost Niederlande "
Brief verzonden op 22 september 1940 door Deutsche Dienstpost Niederlande in Hertogenbusch.
Voorzien van het stempel:
" Feldpostnummer / o7938 ."
25,-
3073

Brief afkomstig uit het hoofdkantoor van de
N.I.W.E.M.
"Nederlands Indisch West Expotionele Macht
op 9 - 11 - 1941 met als bestemming
Ziekenhuis in Noord Transvaal - Zuid Afrika.
Met censuurstrook en censuurstempel 11-11-'41

70,-
3074

Aangetekende brief
Verzonden door "Deutsche Dienstpost Niederlande"
Voorzien van speciale stempel : 22 APRIL 1944
"AMSTERDAM " DEUTSCHLAND WIRD SIEGEN
Aantekenstrook :
" Luftgaupostamt / Amsterdam"

Achterzijde aankomststempel;
"SCHIRMECK (ELS.) ROTAU " 22 MEI1944

30,-
3075

Schaarse en interessante brief afkomstig van de
"Europa - Kabel " uit Amsterdam, brief werd verzonden DURCH DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE
Afstempeling door z.g. "stomme stempel" 07-3-1942
en herkomstkenmerk -c c -
voorzien van datum stempel van 9 Marz 1942
Normaal verzending per krantenbandje, als brief zijn ze zeer zeldzaam.

42,-
3076
DURCH DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE
Brief verzonden door Deutsche Dienstpost Rotterdam
op 24 juli 1944 met als bestemming Bad-Kreuznach -Dld
Voorzien van het stempel:
" UBER DIENSTPOST AMT ROTTERDAM "
20.-
3077
" Zeer vroege " Bedankkaart " voor ontvangen postpakket " uit het concentratiekamp Theresienstadt geschreven op 9 november 1943.
Kaart was bestemd voor zijn familie in Aken - Duitsland -.aan de Rote Erde - .
Bedankkaarten verzonden buiten Tschechoslowakei in dit geval naar Duitsland - zijn zeer zeldzaam -
Censuurbehandeling:
Door Censuurdienst werd de postzel verwijderd
35,-
3078

Brief van de " Deutsche Dienststelle " vooezien met "Feldpostnummer - 01482 "
"Frei durch Ablosung Reich"

Brief verzonden van 's Gravenhage naar Schiedam.
Door "Deutsche Dienstpost Niederlande"
Poststempel;
Deutsche Dienstpost Niederlande- 23-1-1941- Den Haag
Achterzijde; 'doorloopstemepl 's-Gravenhage 23 - 1 - 1941

25,-
3079

Zeer vroege interessante censuurbrief van 24 april 1937
Verzonden vanuit Griekenland en bestemd voor de Java Sumatra Handelsmaatschappij in Amsterdam.
Door Griekse censuurdienst geopend en na lezing gesloten met censuurstrook.
Zeer interessante vroege censuur.

35,-
3080
Durch Deutsche Dienstpost Niederlande en
Veldpost brief van Nederland naar Duitsland
2 complete brieven met volledige inhoud, verzonden uit Den Haag resp. 23 -9 - 1942 en 2 - 1 - 1943 met als bestemming Duitsland,
Voorzien van weinig voorkomende stempelafdruk:
in de kleuren rood en blauw.
" Deutsche Theater in den Niederlanden / Briefstempel / 1 / Den Haag ".
28,-
3081
Aangetekende Censuurkaart uit Belgie,
Verzonden uit Borgerhout op 14 - II - 1941 en bestemd voor Wittenberg in Duitsland.
Gefrankeerd : met de Belgische Winterhulp zegels
20,-
3082
Aangetekende Censuurkaart uit Belgie;
Verzonden uit Borgerhout op 14 - II - 1941 en bestemd voor Wittenberg in Duitsland.
Gefrankeerd : met de Belgische Winterhulp zegels
20,-
3083
Brief verzonden uit Amsterdam en bestemd voor Parijs
Retour gezonden d.m.v strook:
" Terug afzender
Postverbinding met het
land van bestemming
tijdelijk verbroken."
75,-
3084

DURCH DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE
Schaarse brief van de Duitse dienstpost, met het zelden stempel;
' EINSATZ WESTEN / HAARLEM WERFT.

15,-
3085

Nederlandse Veldpost Tijdens WO II
Kaart verzonden uit Sliedrecht op 28 maart 1940 en bestemd voor een Militair die gelegerd was in de Vesting Holland en deel uitmaakte van Staf 3 - 13 e Regiment Artillerie.-
Kaart met het waarschuwingsstempel::
"SCHRIJF NIET OVER /
M
ILITAIRE AANGELEGENHEDEN "
bij circulaire van 7 sept. P. 1063, gold het portvrijdom alleen voor militaire beneden de rang van officier.
Zeer zelden Veldpost kaart.

65,-
Niet meer beschikbaar

Aangetekende inflatie brief verzonden op 16 mei 1923 vanuit Munchen -Dld.- naar Breda - Nld.-
Gefrankeerd met porto gerechte 380 Mark Frankatur.
Achterzijde;
Postuberwachungsverschuszettel (Dievisenkontrolle)
" Geoffnet auf Grund der Verordnung van 15 November 1918"

22,-
3087
RODE KRUIS - formulier tijdens W.O. II
Rode Kruis formulier van 19 september 1942, verzonden uit Borgerhout in Belgie en bestemd voor Engeland>
Tevens het schaarse mededelings formulier Van Rode Kruis van Belgie.
Formulier voorzien van Belgische en Internationale Rode Kruis
Stempels. Brief werd tevens in Engeland gecensureerd.
Zeer interessant geheel / zeldzaam
54,-
Niet meer beschikbaar
CENSUUR BRIEF uit Curacao
Brief werd 3 X gecensureerd t.w.
"Gezien Curacao censuur.
Engelse censuur " Opened By Examiner 1905 "
Duitse censuur Geopend / gesloten met strook.

Poststempel:
CURACAO- WILLEMSTAD - 25 - 5 - 1942
37,-
Niet meer beschikbaar
CENSUUR BRIEF uit Curacao
Dubbel censuur brief van Curacao / Willemstadcnaar Zwitserland
Censuur;
Engelse censuur; "Opened by examiner 4016 "
Curacao; "Niet geopend door censuur Curacao" (driehoek )
17,-,-
3090
K.L.V. - LAGER Nr. 82
Brief bestemd voor de Inspekteur fur KLV Lagern
Verzonden uit het KLV - Lager Nr. 82, Hotel Liechttetal.
Poststempel:
" Unterweissbach (Thuringer .W.) 27 - 2 - 1943. /
Mit Adolf Hitler Turm "
Zelden brief van het KLV lager.
46,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende Brief - Duitse Dienst Post uit Den Haag
Brief verzonden uit Den Haag en bestemd voor Duitsland
Poststempel:
" DEN HAAG 27 - 11 - 1942 / 3 Jahre Wehrmachts Betreuung /
-Deutsche Dienstpost Niederlande "
Gefrankeerd, met Duitse Zegels
Aankomststempel op achterzijde van 3 - 12 - 1942
" Unterreichenbach "
32,-
Niet meer beschikbaar
Dubbel censuur - 20 februari 1943 -
POW
- kaart van een Duitse krijgsgevangene in Canada
kaart met bestemming voor Frankfurt.
42,-
3093
Dubbel censuur brief van INDIA naar de USA
Verzonden op 3 juli 1915, tijdens W.O. I.
Achterzijde na opening gesloten met strook
"OPENED BY CENSOR "
Schaarse brief tijdens WO. I.
31,-
Niet meer beschikbaar
Veldpost brief met volledige inhoud uit Den Haag
brief van 23 - 9 1042 verzonden uit Den Haag van een
Duits leger onderdeel welke gelegerd was in Nederland.

Dienststempel :
'DEUTSCHES THEATER IN DEN NIEDERLANDEN
BRIEFSTEMPEL - 1 - DEN HAAG "

13,-