Bestelno.
Omschrijving
Prijs ()
Voor vergroting
foto
aanklikken
6001
Censuur brief, verzonden uit Cleveland USA van 26 juni 1946 en bestemd voor de Americkaanse - zone in Duitsland
Voorzien van USA censuur - stempel en strook.
9,-
6002
Brief verzonden tijdens het " Europees Sioniste Congres te Amsterdam van 25 - 27 jauari 1959
Verzonden door het Joods Nationaal Fonds te Amsterdam en bestemd voor Arnhem.
20,-
6003
Aangetekende brief, verzonden uit Oranjestad - Aruba - naar Paramaribo van 6 - II -1958.
Tijdens het bezoek van Prinses Beatrix aan Aruba
10,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart van 27 - IX - 1940 verzonden uit
s- Gravenhage en bestemd voor Chemnitz -Dld-
Kaart gefrankeerd met 7 1/2 cent Kon. Juliana.
Op 11 oktober 1940 werden de Kon. Wilhelmina zegels ingetrokken.
Motief op de kaart doet denken aan de Hitler periode, wegens snor. (zeer interessant stuk)
21,-
6005

Briefkaart uit s-Gravenhage van 5-V-1945 en bestemd voor Rotterdam.
Part. bedrukking tijdens bevrijding met tekst;
"De lucht is weer vrij, / Dë mail kan weer vliegen

23,-
6006
Part. briefkaart uit Kampen 20-II-1962 verzonden aan het Districtshoofd der Arbeidsinspecyie te Deventer.
10,-
6007
Brief uit India en bestemd voor het Internatinale Rode Kruis in Geneve
Brief werd door de Duitse en Engelse censuurdienst gecontroleerd
20,-
6008
Duivenpostvlucht
Tgv. de Nationale Postzegeltentoonstelling "Alphilia 96 " werd de eerste Nederlandse Duivenpostvlucht uitgevoerd,
Datum en vertrek; Alphen aan den Rijn, 26 - 04 - 1996
Vertrektijd; 10.50 uur, Aankomst Wormerveer.
25,-
6009
Eerste dag van uitgifte van zegel Nr. 654, E.20
afstempeling; 15 december 1954, als FDC.
9,-
6010
Angetekende brief van Paramaribo (Suriname) naar Curacau afgest. op 2-11-1943 als Eerste dag afstempeling .
Brief voorzien met de stempel:
"Censuur / nov - 2 . 1943 / Suriname "
15,-
6011
Dubbel censuur brief verzonden uit USA met bestemming Engeland van 2 juni 1940.
De eerste maand van de tweede W.O. II
15,-
6012
Ogebruikte V...Mail, periode; W.O II
12,-
6013

Briefkaart, verzonden via het postkantoor van's-Hertogenbosch naar Sarajevo
Aankomst te Zagreb op 29 -04 - 1995
Kaart werd retour gestuurd i.v.m. oorlogs handelingen in Bosnie; door middel van verwijzigings stempel
Zeer interessant poststuk

15,-
6014

Censuurbrief verzonden van Zwitserland met als bestemming voor Doorn Nederland
Afgestempeld te GENEVE op 19 - VI - 1944
Brief werd geopend en na lezing gesloten met censuur-strook

18,-
6015
Aangetekende briefkaart (zeer schaars) verzonden uit Brno naar Wenen, afgest. 18 II - 1921.
20,-
6016
Particuliere Postkaart uit de Belgische Congo
afgestempeld te Matadi op 3 maart 1914 met bestemming Brussel.
23,-
6017

USA - V-MAIL - Omslag met inhoud
V-Mail verzonden uit Chicago USA met als bestemming soldaat aan het front in Europa in dit geval APO - 153
van 8 december 1944 - Theux in Belgie.
Brieven verzonden naar het front zijn schaarser.

27,-
6018
Pracht briefje van Antwerpen-Station 16 dec. 1896 verzonden naar Roermond.
Achterzijde aankomststempel, Roermond 17-12-96 Port; 25 cent Leopold II, cat. Nr. 60
10,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart, Amsterdam-Centraal-Station 4-VIII-'33 verzonden naar Londen - Engeland.
Met speciale stempel;
"zij Nederland / Uw vacantieland "
Port; 7 1/2 cent, Kon. Wilhelmina
, cat. nr. 180
6,-
6020
Telegram uit Nijmegen en doorgezonden via het Postkantoor van Roermond op 18 -9- 1926.
Kantoor van doorzending plaatste het langstempel ROERMOND op voorkant.
6,-
6021
Brief verzonden uit Alexandria (Egypte) afgest. op 8 juni 1940 en bestemd voor U.S.A.
Voorzien van diverse censuurstempels en strook
(interessante censuurbrief)
15,-
6022

Golfoorlog van 1991
Verzonden op 4 maart 1991via het kantoor vans-Hertogenboschnaar naar Baghdad - Iraq.
Brief werd Retour gezonden wegens Oorlogs om- standigheden, met verwijzings stempel;
"Wegens oorlogshandelingen / is postverkeer met betrokken / land tijdelijk gestaakt "
en stempeltje; "Retour Afzender Verkeer /
Tijdelijk Gestaakt "

30,-
6023

Censuur brief verzonden Horsforth - Leeds (Engl.) naar de USA.
Gecesureerd door G / R. Generale Post Office.

10,-
6024
Ongebruikt Postblad van Nederlands Indie
Catalogus Nummer 5, volgens Geuzendam
7,-
6025
Aangetekende bewijs van betaling van
13 -XIII -1950 te Lausanne -Zwitserland-
10,-
6026
Briefkaart (part.) van Dordrecht 15 april 1942 en bestemd voor het Districtshoofd der Arbeidsinspectie te Rotterdam
9,-
6027
Ongebruikte dubbel-briefkaart -met betaald antwoord-
Gezeuzendam Nummer 201
10,-
Niet meer beschikbaar
Ongebruikte Postblad Geuzendam 8 y
3,-
6029
Lokale briefkaart, van Rotterdam afgest. op 20- maart 1936 en bestemd voor het Districtshoofd der Arbeidsinspectie.
8,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart met speciale stempel van de postzegel- tentoonstelling in Breda van 10 - 12 sept. 1948.
Kaart afgestempeld te Breda op 11-IX-1948
Portaangifte: als enkelfrankering de 2 1/2 cent
cijfer type cat nummer 462.
20,-
6031
Brief verzonden door het autopostkantoor van
28 -IX -1954 naar Amsterdam.
Met speciale stempel: "s'Gravenhage 28 sept. t/m 8 oct 1954 Damesbeurs van de Dämeskromiek "
Port; 10 cent Nat. Luctvaart. cat. nr. 648
12,-
6032
Briefkaart met speciale stempel:
"Ballonvaart 100 jaar pakketpost,/ Geleen
11 oktober 1981.
"
Door weersomstandigheden werd de vlucht afgelast, Voorzien van speciaal stempel;
"Niet vervoerd per / ballon wegens /
weersomstandigheden "
18,-
6033
Brief per luchtpost verzonden van Tepeh op Java naar Lubbech -Dld-
Vertrekstempel; Tempeh. 18 - 9 - 1936
Port: paartje van 32 1/2 cent Kon. Wilhelmina
15.-
6034
Brief van Loemadjang- Java naar Lubbeck - Dld.-
Vertrekst. Loemadjang - 30 - 3 - 1937
Port: 5 + 10 cent Karbouw, cat nr. 192 + 194
6,-
6035
Interessante brief van Pematang naar Frankfurt
Vertrekst. Pematang - Siantap, 27 - 4 - 1939.
Port: Type Karbouw; 1cnt -2 cnt-3 cnt -4 cnt-,5cnt
15-
6036

Post - Pakketkaart van 25 mei 1943
Verzonden van Stettin naar Eschborn - (met aankomststempel van 30 - 5 - 1943 achterkant) en handtekening voor ontvangst

20,-
6037
Briefkaart verzonden van Bandogng - Brunssum.
Vertrekstempel; Bandogng . 15 - 5 - 1946
Port; briefkaart Gz. nr. 89 met 3 1/2 cnt met bij-frankering van 15 cent Wilhelmina Nr. 310
10,-
6038
Censuurbrief verzonden van Calcutta en bestemd voor het Internationaat Rode Kruis in Geneve
Censuurstrook met stempel;
ÖPENED BY EXAMINER - P.C. 90 en stempel,
"PASSED DHA / 9 met kroontje.
Verzonden op 29 - 5 - 1943,
15,-
6039
Krijgsgevangekaart van 23 - II - 1942
Verzonden uit het "Kriegsgef. Offizierslager VII A" Gecensureerd met Öflag VII A / Gepruft.
8,-
6040
Briefkaart van Riccione -Italie- naar Duitsland.
Vertrekst, Riccione-Marino, 16 - augustus 1941
Censuur stempels;
Kaart gecensureerd door Duitse en Italiaanse censuurdiest - (zeer interessante kaart).
20,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende censuurbrief verzonden van Barcelona -Spanje- en bestemd voor Bayerbach.
Poststempel; Barcelona 16 dec. 1941
Gebruikte censuurstempels;
Gecensureerd door Spaanse en Duitse censuurdienst, via stempels en strook. (schaars).
15,-
6042

Aangetekende censuurbrief,van Jamaica en bestemd voor Engeland,
Vertrekst. Kingston / Jamaica 27 - 12 - 1940
Censuurstrook' ' OPENED BY CENSOR "
Achterzijde; diverse stempels o.a.
Registered, - Stalbans - Herts
New York U.S.A. Foreign. 1 - 1 - 1941
Registrered; - II - Jan. 1941 London
Miani 31 - dec - 1940
Interessante aangetekende censuurbrief.

20,-
6043
Censuurbrief van Egypte naar New-York.
Vertrekst. Alexandria - 14 - XI - 1944
Censuurbehandeling door;
Egyptische / Engelse en Amerkaanse censuur.
Door Egyptische en Engelse censuurdiens werd brief geopend en met censuurstrook gesloten.
20,-
6044

Rode Kruis brief verzonden uit Buitenzorg op
2 december 1940 via het Rode Kruis in Batavia naar het Internatinaal Rode Kruis in Geneve.
Brief werd door censuurdienst voorzien van stempel en strook.

20,-
6045
Brief met speciaal stempel van het Zionisten -
kongres te Praag.
Poststempel:
" - Praha 1 -; 2 november 1933
" XVIII SIONISTICKY KONGRES "
25,-
Niet meer beschikbaar

Brief van Rotterdam naar Duitsland, tijdens de eerste wereldoorlog.
Grensstempel; Emmerich / Auslandstelle
Brief werd door censuurdienst geopend en gesloten met strook,
Gefrankeerd; met 12 1/2 . cent Nr. 63

25,-
6047

Brief gefrankeerd met verkiezingszegel van 45 cnt afgestempeld op 22 maart 1977.
Dag val van het kabinet Den Uil.
Interessante brief

10,-
6048
Eerste dag afstempeling;
van Koningin Beatrix 65 cent - cat. Nr. 1237-
Afgestempeld te Linne, 15 - XII - 1981 (schaars)
10,-
6049

Aangetekende brief, (met complete inhoud)
verzonden uit Goteborg - Zweden - met als bestemming Brunn - Tsjechoslowakije -
Poststempel: 10 november 1925

15,-

6050
Brief van 10 april 1999.
Voorzien van een Duitse automaat zegel, zonder waarde inschrift
18,-
6051

Portvrije Dienstbrief van het Koninklijk Huis
Poststempel: 's-Gravenhage 7 maart 1968.
Verzonden door de Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin .
Zie achterzijde brief, deze is voorzien van de zegel van de Grootmeester van de Koningin

17,-
6052
Portvrije Dienstbrief van het Koninklijk Huis Poststempel: 's-Gravenhage - 1 juli 1968.
Verzonden door De Chef van het Miliaire Huis van Hare Majesteit de Koningin.
Zie achterzijde brief, de dienstzegel van de Chef van het Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin.(schaars)
17,-
6053
Brief verzonden vanuit Rotterdam naar Dld.
Poststempel; 3 - X - 1936
Speciale stempel ; "Jeroen Bosch "
7,-
6054

Briefkaart, afgestempeld te Berlijn (Dld.)
op 16 augustus 1937en bestemd voor Dresden.
Met speciale stempel:
"Vorsicht mit feuer in Wald und heide"

11,-
6055
Brief van 's-Gravenhage naar Amstelveen.
Poststempel; 's-Gravenhage 8 - V - 1926
Voorzien van het rode zegel;
"Bestellen op Zondag " (vroegst bekende gebruik van het zegel dateerd uit begin 1926)
Gefrankeerd :
9 cent
(zwart cijfer) Koningin Wilhelmina
1 cent vliegende duif
Van maart 1921 t/m juli 1927 bedroeg het briefport 10 cent.
30,-
6056
Veldpostbrief, verzonden vanuit Erfurt - Dld. - op 24 november 1943.
Censuurstempel met veldpostnummer.
Speciale stempel: (motief scheepvaart)
"Mehr als Millionen Brt. sind weg ! "
(schaars stempel)
40,-
6057
Brief uit Saarbrucken, afgestempeld op
5 april 1935.
Motief - "Muziek "
Voorzien met speciale stempel;
Muziek noten en "Deutsch is die Saar "
15,-
Niet meer beschikbaar

Brief - tevens als rekening - verzonden van Venlo naar Kaldenkirchen - Dld. -
Met bijbehorende kwitantie (zelden) en deze is voorzien met belastingzegel van 5 cent.
Poststempel:
Puntstempel Nr. 113 van Venlo
Kleinrond - VENLOO - 16 aug 1886
Gefrankeerd; met 5 cent Koning Willem III
Als Grenstarief met Duitsland

25,-
6059
Particuliere postkaart met antwoorddeel.
Gefrankeerd met Germania zegel van 3 Pfg.
:Poststempel:
Braunschweig ; 29 - augustus - 1916
15,-
Niet meer beschikbaar

Aangetekende Brief
Poststempel:

Litzmannstad (huidige naam Lodsch) in Polen
van 7 juni 1940, Brief is bestemd voor:
- Bevollmachtigten des Generalgouverneurs fur die besetzten polnischen Gebiete - Berlijn-
Aankomststempel; Berlin W35 - 8-6-1940
Zelden bestemming uit de begin perido W.O.II.

18,-
6061
Waarde brief, verzonden uit Stokholm -Zweden- met bestemming Berlijn. - Duitsland -
Poststempels;
Vertrek, Stockholm - 6 februari 1936
Aankomst; Berlijn - Karlsdorf - 8 febr. 1936.
12,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende censuurbrief verzonden van Ned. Indien naar Duitsland.
Poststempels:
Vertrek.
- Tandjongpriok - 28 - 6 - 1922
Aankomst: - Hannover - 25 - 7 - 1922
Zeer interessante vroege censuur brief -zeldzaam
45,-
6063
Ansicht-kaart van Luik,
Afgestempeld te FLEMALLE - 21 - VII - 1923
8,-
6064
Interessante aangetekende lokale brief uit de stad Zurich.
Postempel: Zurich 6 - VII - 1937
Gefrankeerd met 30 cent. (cat. nr. 303) als enkel- frankering.
Aankomststempel; Zurich 6 - VII- 1937 (Achterz.)
12,-
6065
Met luchtpost via New York verzonden brief afkomstig uit El Salvador met bestemming Antwerpen. van 22 november 1932
Bij aankomst in Antwerpen werd de brief met extra port belast. Interessante luchtpost-brief
40,-
6066
Aangetekende Luchtpost-brief
Verzonden uit Libanon en bestemd voor Borgerhout - Antwerpen van 17 - VII - 1946
Zeer schaarse bestemming
35,-
6067
Aangetekende Luchtpost brief
Poststempel :
Tripoli - Marine 4 - III - 1947
met bestemming Borgerhout - Antwerpen
Schaarse brief als Marine post
35,-
6068
Zeer zelden brief uit Japan van 6 - 12 -'10
met bestemming voor Belgie
Verzonden via Siberia - zelden route-
55,-
6069
Luchtpost - "per Pelikaan"
Verzonden van Soerabaja via Batavia naar Almelo (Nederland)
Poststempels;
Vertrek, Soerabaja 23 december 1933
Pelikaan / Batavia 27 december 1933
Aankomst (achterzijde)
Amsterdam 30 december 1933
35,-
6070

Complete aangetekende vouwbrief
Afkomstig van het Tribunal Des Dommages De Guerre de Termonde,
"Rechtbank voor Oorlogsschade"
Poststempel; Dendermonde 27 - II - 1920
met bestemming Erpe, Om er te verschijnen voor de rechtbank te Aalst
Wegens onbestebaar op 1 -III 1920 terug ge - zonden. Achterzijde Aankomst- stempels van
ERPE en AALST - resp. 28-II en 1 - II - 1920
Zeer interessante brief en inhoud

25,-
6071

Interessante Postwissel uit Polen
Verzonden uit Wieliczka en bestemd voor Krakow Poststempels:
Storting te Wieiczka op 15 mei 1919
Uitbetaald in Krakow op 20 mei 1919
Bij uitbetaling was wederom port verschuldigd
zie achterzijde

38,-
6072
Portvrije Belgische kaart voor militaire.
Poststempels van de;
Belgische Legerposterijen in Duitsland afgest. op 13 - VII - 1919
Aankomststempel van Vilvorde 14 -VII - 1919
met afstempeling van de "Armee Belge"
10,-
6073
Interessante DDR brief, met cat. nr. 662
Uitgegeven op 7-11-1958 tot s' middags 15.00
uur, dus maar een dag geldig
Poststempel; Suhl, 7 - 11 1958
Eerste dag van uitgifte, zeer schaars
25,-
6074
Brief uit Denemarken van 1 juli 1956
met Michel Nr. 342 - 345 en 347
10,-
6075

Aangetekende brief, uit Andorra naar Belgie.
voorzien van de Michel Nr. 44 - 45 - en 46
Verzonden op eerste dag van uitgifte.op 16-2-'48
Schaarse aangetekende. brief

45,-
6076
Frankeervignet van Belgie.
Met inschrift: " Congo-Zaire / 1886 - 1986 "
zonder decimaal punt met als waarde aanduiding
van 1300 Bfr. (enkele uren gebruikt). .
Frankeervignet voorzien van het poststempel;
Brussel 17 maart 1986 - 1 ste dag van uitgifte.
18,-
6077

Brief uit Denemarken voorzien van Michel Nr. 326
Met speciale poststempel;
" Postkontoret / Kobenhavn / 2 - 4 - 1951 "
Interessante brief

18,-
6078
Aangetekende brief uit Spanje
Voorzien van Michel Nr. 945-946-961 en 967
Verzonden uit Sivilla en bestemd voor Belgie.
23,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart voorzien van de nadruk Ghetto zegel
en stempel; Der Aelteste Der Juden / Litzmannstadt - 17 april 1944
Interessant kaart voor vergelijking
9,-
6080
Duitse Inflatieperiode / Drukwerk naar het buitenland.
Tarief van 1 / 4 - 1921 tot 1 / 1 - 1922
30 pfennig tot 50 gram
Verzonden van Altrahlstedt op 11 / 11 - 1921
bestemming Zurich.
Gefrankeerd met 2 zegels van 15 pfennig
10,-
6081
Leipziger Messe 1950;
Speciale kaart , gefrankeerd met DDR zegels Cat. Michel nummers 246 en 247
Met speciale stempel; Am Karl-Marx- Platz
LEIPZIG 8 maart 1950
17,-
6082
USA - V - MAIL bestemd voor Ellinois
V-Mail verzonden met APO nummer 871
uit Engeland van 27 october 1943
15,-
6083

Met port belaste brief, verzonden van Stuttgart met als bestemming Hilversum.
Brief werd in Stuttgart op 20 -11 -1940 verzonden
Aangekomen te Hilversum op 23 - XI - 1940 werd de brief met port belast dmv. de portzegels Nr. 70 en Nr. 71 resp. met 6 en 7 cnt port.

44,-
Niet meer beschikbaar

Eerste vlucht per DC - 3 - (Douglas C - 3)
Nederlands Indie - Nederland van 16 -6 - 1937
Poststempel:
Pringen 15 - 6 1937.
Met speciale stempel:
" Sourabaja Vlucht in Regelmatigen DC-3 Dienst "

23,-
6085
Hulp aan Egypte
Eerste dag brief met DDR.- zegel Nr. 557 met opdruk " HELFT AGYPTEN"
Poststempel;
Berlin N58 20 - 12 - 1956 - / ubt Solidaritat - /
Helft Ungarn und Agypten (schaarse DDR. brief)
17,-
Niet meer beschikbaar

Postwissel uit Koski As - Finland -
van 23 september 1914 en bestemd voor Turko
Achterzijde aankomststempel van 29 - IX - 1914

10,-
6087

30-6-1990 Laatste dag van de DDR
Brief afgestempeld op 30 juni 1990 te Berlijn en gefrankeerd met een DDR zegel van 20 -Pfennig het juiste port voor een binnenlandse brief.
Brief heeft een gelimiteerde oplage van 5000 st. en draagt het oplage nummer van 0949

10,-
6088

Briefkaart verzonden uit Elst op 10 - IX - 1936 en bestemd voor Amsterdam, voorzien van speciale stempel.
Kaart afkomstig van de firma Baltussen Fruithandel
te Elst Gelderland

6,-
6089

Ronde van Frankrijk 1988
Brief verzonden uit Evreux - Frankrijk- en bestemd voor Berlijn - Duitsland -
Met speciale stempel ter gelegenheid van de ;
" 75 e TOUR DE FRANCE" als aankomstplaats
6 juli 1988 te Evreux

8,-
6090

Aangetekende brief uit Bolivia
Brief afkomstig uit Correos De Bolivia - LaPaz -
en bestemd voor Marseille - Frankrijk -
Verzending heeft plaats gevonden via Panama.
Poststempels:
Vertrek; Correos de Bolivia / La Paz 1 ABR 1915
Aankomst; Marseile 12 - 5 - 1915

18,-
6091
Brief per luchtpost verzonden van Griekenland naar Ensival in Belgie.
Verzonden op 15 - 10 - 1946
9,-
6092
Zeer mooie Aangetekende brief van Frankrijk naar Leuven - Belgie -
Poststempel.
Vertrek; Parijs - 13 - 5 - 1939
Gefrankeerd met o.a. blokje van Michel nr. 448
26,-
6093

Brief verzonden vanuit KOLBOTN - Noorwegen en bestemd voor Brussel - Belgie,
Poststempel :
Kolbotn - 5 juli 1924

6,-
6094
Luchtpostbrief uit Canada
Per luchtpost verzonden brief uit Toronto / Ontario op 25 mei 1939, met als bestemming Brussel.
Aantekening op de brief;
Via New York SS " Bremen"
8,-
6095
Pracht brief afkomstig uit Melbourne - Australia -en bestemd voor Brussel - Belgie -
Poststempel;
"
Melbourne 25 MAR 1946 - VI C; AUST.
Verzending per luchtpost.
9.-
6096
Interessante Aangetekende brief
Afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika en bestemd voor Italie.
Brief als aangetekend verzonden op 2 april 1938.
Op de achterzijde voorzien van diverse stempels
Interessant geheel.
12,-
6097
Brief afkomstig uit Griekenland en bestemd voor Belgie.
Poststempel;
Verzonden op 24 AEK 1938.
10,-
6098
Aangetekende postwaarde stuk uit Polen
Verzonden vanuit Legjonowo op 7 - VI - 1939 en bestemd voor Warschau (aankomststempel achterz.)
-Schaarse postwaarde stuk, begin W.O. II -
30,-
6099
USA - V-MAIL met APO nummer 634
Verzonden uit Engeland op 7 october 1943
Omslag met inhoud
25,-
6100

Vroege censuurbrief van 16 november 1940
Afkomstig uit Genova - Italie - en bestemd voor Amsterdam, aan het Royal Scheepvaarthuis
Censuur behandeling:
Geopend door Italiaanse censuurdienst en vervolgens nogmaals door de Duitse censuurdienst

23,-
6101
Judaica kaart Eerste Wereldoorlog
Veldpost kaart, van 17 - 1 - 1917
(zeer schaars)
35,-
6102

JADAICA kaart - :ongebruikte Postkaart -
JERUSALEM - Rabin Juif / A. Jewish Rabi.
Rabiner der Juden.

(zeer schaars)

 

25,-
6103
Aangetekende brief van uit Australie naar U.S.A.
Verzonden te Melborne 22 - 06 - 1945
Na voorzien van diverse aantal stempels aankomst
New York in december 1945
30,-
6104
Aangetekende brief uit Paramaribo ( Suriname) en bestemd voor Zeist (Nederland)
Poststempel:
Paramaribo:; 27 november 1935 - vertrekstempel -
Zeist ; 18 december 1935 - aankomst -
Frankering:
Complete "Zendingszegels" van 1935, cat. Nr. 151-156
40,-
6105

Aangetekende brief uit het "Genral Gouvernement"
en bestemd voor Duitsland.
Briefstempels:
Stempel van Der Finanzinspekteur - Krakau - 1 -

Vertrekstempels; Krakau 15 - 6 - 1940
achterzijde; Korbach 17 - 6 1940 (aankomststempel)

25,-
6106

Voorkant van een aangetekende brief uit Ned - Indie
met als bestemming Dresden - Duitsland -
Poststempels:
Vertrek ; Tandjong-karang 25 - 9 - 1923

6,-
6107
Air Mail, verzonden uit Nederlands Nieuw Guinea en bestemd voor Heemstede (N-H)
Poststempel: SORONG - 4 april 1956
Gefrankeerd met 25 cnt. (cat 30) en 30 cnt (cat. 13)
19,-
6108
Aangetekende brief van Ned-Indie naar Frankrijk.
Poststempels:
TARAKAU - 21 januari 1939 ( vertrekst.)
Aankomststempel: ROUBAIX-PRINCIPAL -30-1-1939
18,-
6109
Brief per Airmal verzonden van Nederlands Nieuw Guinea naar Heermstede (N-H)
Poststempel:
Biak - Luchtpost 27 juli 1955 als vertrekstempel.
19,-
6110
VELDPOST Brief met poststempel 9 - 6 - 1941
Verzonden door het Duitse onderdeel met Veldpostnummer
31029 en bestemd voor soldaat met het Veldpostnummer 12639.
Brief afkomstig van een Duits onderdeel welke was
gelegerd in Nederland
10,-
Niet meer beschikbaar
Aangetekende brief uit CURACAO van 9 - 8 - 1927
met als bestemming Hamburg - Dld.-
Met op achterzijde aankomststempel
24,-
6112
Aangetekende brief uit CURACAO / WILLEMSTAD
VERTREKST. 7 - 11 - 1939>
Verzonden via New York - USA - / Foreign. 11 - 10 - 1939
Aankopmst te Grenchen (Zwitserland) op 21 - XI - 1939
23,-
Niet meer beschikbaar
Briefkaart van 5 cnt. uit Ned. Indie.
Poststempel:
SEMARANG, 26 - 6 - 1884
Langstempel van ' KEDOENGDJATA
Aankomststempel: CHERIBON 27 - 6 - 1884
12,-
6114
Brief voorzien van de zegels welke zijn uitgegeven
door A.S.I.B. van Ned. Indie.
Verzonden te BATAVIA 4 - 12 - 1937
Opbrengst van de Weldadigheidszegels waren ten gunste
van het Algemeen Steunfonds voor Inheemse behoeftigen
11,-
6115
Olympische zeilwedstrijden van 4 t/m 14 augustus 1936
Met poststempel:
KIEL 3 - 8 - 1936 , XI Olympiade - Segelen - 1936.
12,-
6116
Aangetekende brief van Curacao naar Munchen (Dld.)
Poststempel :
CURACAO 15 - 2 - 1926 als vertrek.
aankomst te MUNCHEN op 9 maart 1926
17,-
Niet meer beschikbaar
Zeer interessante Judaica kaart.
Briefkaart met poststempel JERUSALEM 31 - 10 - 1898 , verzonden naar Potsdam aankomst 10 - 11 - 1898
21,-
6118

Interessante Briefkaart van 7 1/2 cnt. uit Ned. Indie
Verzending geschiedde " NA POSTTIJD " (st. in kader)
Verzonden uit MALANG op 12 - 3 - 1892
Vervolgens via;
SOERABAJA
op 13 - 3 - 1892 en
WELTEVREDEN
op 16 - 3 - 1892
naar ERLANGEN in Duitsland, aankomst op 18 - 3 - 1892
ivm. onbestelbaar werd de kaart doorgezonden
naar GRIES BEI ROSEN ( Dld.) aankomst 10 - 4 - 1992

25,-
6119
Aangetekende brief uit Ned. Indie naar Berlijn (Dld.)
Poststempel:
BUITENZORG - 9 - 2 - 1925
als vertrekstempel
Aankomststempel van BERLIN - 7 - 3 - 1925
.
22,-
Niet meer beschikbaar
BRANDKASTZEGELS OP AANGET. BRIEF VAN CURACAO
Zegels van Curacao met cat.Nr. 82 - 88
Brief werd aangetekend verzonden van CURACAO -6 - 10 - 1927
met als bestemming SNEEK (Ned.)
42,-
Niet meer beschikbaar

Verzonden per Luchtschip " GRAF ZEPPELIN "
Zeppelin brief uit 1930.
Gefrankeerd met Nr. 125 jubileum en luchtpost Nr. 4 en 5.
Voorzien van het violetstempel:
"VERZONDEN VOOR / INLADING BOVEN / * VENLO * /
IN HET LUCHTSCHIP / GRAF ZEPPELIN / 11 NOVEMBER 1930"

(met deze vlucht zijn maar 68 stuks verzonden)

68,-
6122
Durch Duitsche Dienspost Niederlande
Verzonden van Ventschow Duitsland op 6 december 1941 en
bestemd voor Amsterdam - Rokin Nr. 127 "
9,-
6123
DUITS - INDENTITEITSBEWIJS
met 50 Pfg. als enkel frankering op postbewijs met foto
uit ALTONE van 24 augustus 1936

(zeer schaars)
21,-
6124
Aangetekende brief, met stempel en aantekenstrookje;
" LUFTGAUPOSTAMT / AMSTERDAM "
Verzonden uit Amsterdam op 3 april 1944 en bestemd
voor Hamburg - Dld.-
Achterzijde aankomststempel: Hamburg 8 - 5 - 1944.
28,-
6125
Propaganda Kaart uit WO II
Gefrankeerd met Deutsches Reich Cat. Nr. 776 als enkel frank.
Poststempel:
Met speciale stempel van Berlin - 20 - 5 - 1941
16,-
6126
Postkaart uit 1938
met enkel frankering Deutsches Reich cat Nr. 660
Poststempel:
" Hannover 11 - 6 - 1938 / Gautag der NSDAP /
Hannover 9-12 . 6 - 1938 "
11,-
6127
Propaganda Kaart tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Gefrankeerd als enkelfrankering met Deutsches Reich Nr. 772
Poststempel;
" BERLIN 20 - 4 - 1941 - / - Geburtstag der Fuhrers"
16,-
6128
INTERESSANTE RETOUR BRIEF
verzonden van Hamburg naar Neuenburg, doorgezonden
naar Hildesheim, vervolgens wederom retour gezonden.
26,-
Niet meer beschikbaar

5 interessante brieven tijdens WO I.
verzonden uit diverse landen, met bestemming Nederland
Gefrankeerd en allen met censuur.
Mooi kaveltje

28,--
6130
Duitse automaat zegel, zonder waarde inschrift
Op echt gelopen brief naar Nederland
18,--